“ใต้ตำหนัก” 1 ใน 12 แบรนด์จากโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ” (Weaving Streets2019) ซึ่งจัดแสดงในงาน ฝ้ายทอใจครั้งที่ 12 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เผยให้เห็นความสร้างสรรค์ และเสน่ห์แห่งผ้าฝ้ายย้อมครามของไทย ที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์แฟชั่นได้อย่างลงตัว

ธัญญลักษณ์ ทวีกิตติพันธ์ เจ้าของแบรนด์ใต้ตำหนัก กล่าวว่า การสืบสานงานศิลปหัตถกรรมประเภทผ้าฝ้ายย้อมคราม เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งจังหวัดสกลนครได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งผ้าย้อมครามที่มีคุณภาพ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป และได้มีโอกาสร่วมงานกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ก็ทำให้ได้โอกาสในการเรียนรู้แนวทางด้านการออกแบบ เทรนด์ตลาดและแฟชั่น จึงเกิดมุมมองว่า การออกแบบ และดีไซน์ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามไทย ให้เข้าถึงใจของกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้เริ่มให้ความสำคัญกับการออกแบบมานับตั้งแต่นั้น ส่วนตัวมองว่า การสามารถนำเอาผ้าฝ้ายย้อมครามมาประยุกต์ให้ดูทันสมัยและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จะเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอด อนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้คงอยู่ และยังส่งผลดีกับชุมชนกลุ่มช่างศิลปหัตถกรรมที่จะมีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงอีกด้วย

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามจากร้านใต้ตำหนัก สามารถสร้างชื่อเสียงไปไกลถึงต่างประเทศ ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่จำหน่ายเป็นของที่ระลึกให้กับทีมฟุตบอลเลสเตอร์ ซึ่งมีทั้งความปราณีต สวยงาม และสร้างสรรค์ ที่สะท้อนผ่านผืนผ้า และความตั้งใจของช่างศิลปหัตถกรรมผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี