royal coronation
27 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์

12ปีฟุตบอล"ยุวชนหาดทิพย์คัพ"

17 กรกฎาคม 2562 - 14:48 น.
วชนหาดทิพย์คัพ,ฟุตบอล
Shares :
เปิดอ่าน 882 ครั้ง

12 ปีฟุตบอล"ยุวชนหาดทิพย์คัพ" สร้างพลเมืองทีดี-คืนสันติสุขชายแดนใต้

 


             
          การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ ยุวชน”หาดทิพย์คัพ”ครั้งที่ 8 ณ สนามพีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-30 ก.ค.62  จำนวน 10 ทีม จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเป็นปีที่12 ของการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” รุ่นอายุ 8-12 ปี
              

 

 

          ที่ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โคคา-โคลาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับพันธมิตร  ภายใต้แนวคิด “เหนือชัยชนะ คือ มิตรภาพและความสุข” ซึ่งแชมป์จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

 

 


             

          พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  โครงการนี้เกิดจากดำริของอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ท่านมีแนวคิดว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี 2547 
              

          เราในฐานะที่เป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่งในภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราจะทำอะไรได้บ้าง ที่จะช่วยส่งเสริมและช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นในชณะนั้นก็คือว่า เราอยากที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนผ้าขาว
                

          ผ้าขาวที่พร้อมที่จะรับอิทิพลในหลายรูปแบบ และอิทธิพลในรูปแบบที่ดี เราหวังว่าใจว่าผ้าขาวเมื่อเติบใหญ่แล้วก็จะเป็นพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคมต่อไป  เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” เราไม่ได้หวังความเป็นเลิศ  การแข่งขันที่ที่เป้าหมายความเป็นเลิศเรามีอีกโครงการหนึ่งคือ “ฟุตบอลโค้กคัพ”อายุต่ำกว่า 19 ปีอยู่แล้ว
            

 

 

 

 


          “สำหรับโครงการ “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” เราต้องการที่จะเห็นเด็กๆมาเล่นกีฬากัน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ไม่แบ่งศาสนา ไม่แบ่งชนขั้น เพราะกีฬาจะเป็นสิ่งที่จะสร้างให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีคุณธรรมหลักๆที่เราอยากจะเห็นในตัวของพวกได้แก่ความสามัคคี ได้แก่การรู้แพ้รู้ชนะ ได้แก่ความรักในหมู่คณะเป็นต้น”
             

          ซึ่งท่านอดีตกรรมผู้จัดการบริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน) ในเวลานั้น ก็เลยคิดว่าโครงการนี้น่าจะเป็นที่ดี ที่จะสร้างจิตสำนึก หรือสร้างแรงใจ ให้กับเด็กเหล่านี้ที่อยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น แต่ในช่วงเวลาที่เขาเหล่านั้นได้มีเวลามาอยู่รวมตัวกันเราก็หวังใจว่า บ้านเมืองเราเคยอยู่กันมาด้วยความสงบสุข
              

          เมื่อมันเป็นอย่างนั้นมาได้ในอดีต ในอนาคตมันก็ควรจที่จะสามารถที่ดำเนินต่อไปได้ ถ้าพวกเขามีความรักกันในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนั่นคือจุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ที่ดำเนินการมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา 12 ปี 
             

 

 

 

 

          “บริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน) เราขอเป็นตัวกลางที่จะทำให้สถาบันครอบครัวมีความสุข เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆเราในฐานะผู้กครองก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเห็นลูกหลานเรามีความสุข แม้ไม่ใช่มาจากสายเลือดเรา เห็นเขามีความสุข เห็นครอบครัวมาให้การสนับสนุนมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข”
             

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวและว่า  เพราะฉะนั้นถ้ามีช่วงเวลาที่สถาบันครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพ เราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกครอบครัว และทำให้สังคมดีขึ้น  และอยากเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมคนไม้คนละมือ ก็จะทำให้เกิดโครงการดีๆเกิดขึ้นอีกหลากหลาย
             

          ทั้งนี้เพื่อไม่ใช่เป็นการค้าขายและ ไม่ใช่เพื่อการได้กำไร  แต่คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่มีความพร้อมที่จะมาช่วยกันส่งเสริมเพื่อให้สังคมเราดีขึ้น  จึงอยากจะเชิญชวนภาคเอกชนร่วมสร้างกิจกรรมดีๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นฟุตบอล แต่จะเป็นโครงการอะไรก็ได้ 
                

          นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  กล่าวว่า หน้าที่ของศอ.บต.ตามพ.ร.บ.ศอ.บต. ก็คือการดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  สำหรับพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านคนเศษ
                

 

 

 

 

          ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นเยาวชนประมาณ 5-6 แสนคน  ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญ มีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเหตุการณ์ความสงบสุข และสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งทางศอ.บต.ได้วางแผนการพัฒนาในระยะ 3 ปี 5 ปีในเรื่องการพัฒนาคนกลุ่มนี้ เพื่อส่งมอบคนที่มีคุณภาพ ส่งมอบคนที่มีศักยภาพเต็มตามช่วงวัยให้คืนสู่สังคม
              

          เพื่อให้สอดรับกับแผนการพัฒนาระยะยาวของศอ.บต.และรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและเห็นว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างเติมเต็มศักยภาพของเด็กและเยาวชนก็คือกิจกรรมกีฬา ซึ่งก็ต้องขอบคุณบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดให้มีกีฬา เพื่อให้น้องๆ เยาวชนของเราได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
             

          “ท่านใดเก่งก็จะเข้าสู่ระบบอาชีพไป  ท่านใดไม่เก่ง สิ่งที่ท่านจะได้ประการแรกที่เราต้องการมากๆก็คือเรื่องของวินัย การรู้จักแพ้ชนะ การรู้จักหน้าที่ เพราะกีฬาฟุตบอลจำนวน 11 คนทุกคนมีหน้าที่เฉพาะในทีม ซึ่งศอ.บต.เชื่อมั่นว่าเมื่อน้องๆได้เข้าสู่ระบบทีมระบบวินัยต่างๆก็น่าจะเป็นหลักประกันในชั้นหนึ่งว่าเราจะเป็นเด็กที่ดีได้”
              

          ซึ่งจากเวลา 12 ปีที่บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องฝึกทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับน้องๆถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล และจะเป็นคุณูปการณ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรา ทางศอ.บต.เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเหลือภาครัฐในการนำสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ในระยะสั้นและระยะยาว 
            

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์  โกวิทยา รองอธิบการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.)  กล่าวว่า เป็นครั้งที่ 3 ที่ม.อ.ได้เปิดสนามต้อนรับนักกีฬายุวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 825 คน สู่การแข่งขัน “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ด้วยความยินดี
             

 

 

 

 

          ซึ่งนักกีฬาทุกคนจะได้ลงแข่งขันในสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและมีความพร้อมในการรองรับผู้ปกครองและกองเชียร์ ดดยในปีนี้ทางม.อ.สนับสนุนนักศึกษามาเป็นทีมสันทนาการให้กับเด็กๆต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และหลอมรวมน้องๆทั้ง 10 ทีม ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันที่ 27 ก.ค.62 ณ อาคารที่พักศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคใต้ (พรุค้างคาว)
             

          นายพรรณณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 กล่าวว่า เป็นอีกแมทช์การแข่งขันที่กกท.ภาค 4 ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เราได้มีแนวร่วมที่เหนียวแน่นตั้งแต่ครั้งแรก ทั้งศอ.บต.และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยความมุ่นมั่นและตั้งใจที่จะสร้างนักกีฬาไปสู่ระดับที่โตขึ้น พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาฟุตบอล รอยยิ้มและความสุขในทุกรอบของแมทช์การแข่งขัน  
               

          สำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุวชนหาดทิพย์คัพ ครั้งที่ 8 กกท.ได้เปิดที่พักสำหรับรองรับนักกีฬา ในระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคารที่พักศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคใต้ (พรุค้างคาว) และได้คัดสรรสนามสำหรับการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับชาติ และคณกรรมการตัดสิน รวมทั้งกติกาการแข่งขันที่เคร่งครัด 
               

          โดยผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งควบคุมการจัดการแข่งขันโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
      

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ