royal coronation
19 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ในเชิงสัญลักษณ์

15 กรกฎาคม 2562 - 21:44 น.
โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา
Shares :
เปิดอ่าน 3,095 ครั้ง

.

12 กรกฎาคม 2562 นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ได้ร่วมทำกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ในเชิงสัญลักษณ์ หลังจากทุกคนผ่านการเรียนรู้ ในภาคเช้า "คิดบวกสร้างสุข" โดย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า อุปนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และกิจกรรม "พลังสูงวัยเฮฮา" โดย อาจารย์กฤตขัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม เพราะทั้ง 2 กิจกรรม เป็นกิจกรรม สร้างความสุข เสริมสร้างความคิดที่ดี เพื่อลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ณ สำนักงานเขตยานนาวา

นายกฤตขัย พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า ความสุขเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสร้างได้ด้วยตนเอง และถ้าทุกคนรู้จักร้างความสุขให้ถูกต้อง ความรุนแรงต่างๆ ทั้งในตนเอง ครอบครัวก็จะลดลงด้วย

นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา วันนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่มาให้ความรู้ทั้ง 2 เรื่อง หลังจากจบกิจกรรม ผมเห็นได้ชัดว่า นักเรียนมีความสุข เพราะทุกคนความคิดที่ดี ตลอดเงลาที่ผ่านมาผมก็ได้ปลูกฝังแนวคิดดีๆ มาโดยตลอด และยังให้นักเรียนทุกคนืนำไปใช้ นำไปสอนต่อให้กับลูกหลานอย่างต่อเนื่องครับ

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended