28 มิถุนายน 2562 "นิด้า"จับมือ SIAM ICO เปิดหลักสูตร "Blockchain for Enterprise Transformation"ติวเข้มดิจิทัลปรับทิศทางธุรกิจสอดคล้องยุคปัจจุบัน เผยไทยทุ่มเงินมหาศาลด้านไอทีแต่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

 

 

รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวถึงความร่วมมือกับ SIAM ICO เพื่อเปิดอบรมหลักสูตร“Blockchain for Enterprise Transformation” ว่า การแข่งขันทางธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ต้องหาเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน บล็อกเชนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางธุรกิจ เพราะบล็อกเชนไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการใช้งานด้านการเงินหรือการทำธุรกรรม แต่ยังเป็นเครื่องมือบันทึก จัดเก็บข้อมูล และการตรวจสอบติดตามเพื่อความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรยุคใหม่ รวมถึงการทำความรู้จักกับระบบนิเวศทางธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้บล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ แม้แต่ Social Network ระดับโลก อย่าง Facebook ก็นำมาใช้งาน 

 

หลักสูตรพิเศษ Blockchain for EnterpriseTransformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ถือได้ว่าเป็นที่แรกที่เปิดคอร์สวิชานี้ ในเวลากระชับเพียง 3 วันใน 3 สัปดาห์ของเดือนสิงหาคม โดยวันสุดท้ายของหลักสูตร จะจัดให้มีเวิร์กชอป และจะนำหลัก Design Thinking เข้ามาผสมผสานในการจัดอบรมเพื่อให้ ผู้เรียนได้ประโยชน์ควบคู่ไปด้วย 

 

 

"การอบรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่พัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี blockchain  ให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์จากโครงการ และจะทำโครงการนี้ต่อไป จะมีการอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านไอทีก็ได้ รวมถึงจะมีการทำเวิร์กชอป ครั้งนี้จะรับ 25-30 คนเพื่อให้มีความใกล้ชิดและได้รับความรู้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ สำหรับเป้าหมายจะเป็นผู้นำองค์กร ศิษย์เก่านิด้า หรือกลุ่มลูกค้าของ SIAM ICO ที่จะเป็นประโยนช์สำหรับผู้ที่ต้องการอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยเฉพาะดิจิทัลหรือการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจต่อไป"

 

ส่วนตัวต้องการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้อยู่แล้วและได้หารือกับSIAM ICO ซึ่งมีเป้าหมายที่ไปในแนวทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ เพราะ Blockchainเป็นภาพใหญ่หลายคนรู้จักBitcoin รู้จักคริปโตเคอเรนซี่ แต่ข้อเท็จจริงๆ แล้วบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์เข้ากับองค์กรหรือสถาบัน  เชื่อว่าบล็อกเชนจะนำพาเราไปสู่สิ่งอื่นๆ อีกหลายๆเรื่องได้อาทิSupply Chain หรือ ระบบการจัดเก็บประวัติ  การรักษาพยาบาล หรือ เก็บข้อมูล Tourism ซึ่งต่อไปใช้การใช้จะกว้างออกไปอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ไปสู่ความเป็นดิจิทัลได้ 

 

 

นายปฐม อินทโรดม กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง SIAM ICO จำกัด  กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตร Blockchain for Enterprise Transformation ว่า มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเชน และ Digital Transformation จึงได้ร่วมพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยผูกเอา 2 เรื่องไว้ด้วยกัน  โดยหากมีความสนใจเรื่องบล็อกเชน ก็จะได้เรื่อง Digital Transformation ด้วยและจะพบว่าจะปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นดิจิทัลไม่ต้องใช้บล็อกเชนก็ได้เพราะมีแนวทางมากมาย รวมทั้งมีหลักสูตรอื่น ๆ  

 

การอบรมนอกจากจะได้รู้กระบวนการ แล้วยังมีการเวิร์กชอป ที่เราจะสอนเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรว่าต้องรู้จักแกนหลักขององค์กร องค์ประกอบภายนอกมีอะไรบ้าง มีกรณีศึกษาจากกรณีทั้งไทยและต่างประเทศอะไรที่นำมาใช้ได้ หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน  ตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป ที่มีความตั้งใจจะพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจสำคัญ  เน้นถ่ายทอดความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริงอย่างเต็มที่หลักสูตรดังกล่าวเป็นคอร์สแรกของ"Digital Transformation"

 

 

"การอบรมหลักสูตรจะเน้นการนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงใน เพื่อให้เข้าสู่ "Digital Transformation" ซึ่งจะจัดให้เหมาะสมกับองค์กรว่ามีแพลทฟอร์มอย่างไร การนำ Blockchain  ไปใช้กับDigitalเพื่อส่งเสริมและปรับทิศทางการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน"

 

ทั่วโลกตื่นตัวกับ"DigitalT ransformation"และใช้เงินมากถึง 1.3 ล้านเหรียญลงทุนเกี่ยวกับดิจิตัลแต่มีไม่กี่รายเท่านั้นที่ประสบผลสำเร็จและไปสู่จุดมุ่งหมาย สำหรับประเทศไทยเองมีการลงทุนทางด้านไอที 4 แสนล้านบาททั้งด้านฮาร์ดแวร์ประมาณ 3.8 แสนล้านบาท และซอฟแวร์ประมาณ  8 หมื่น 9 พันล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนหรือนโยบายเดิมที่ได้วางไว้เท่านั้น แต่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เท่าที่ควร ทำให้เราต้องสูญเสียเงินในการทำดิจิทัลประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

 

 

"เราต้องเข้าในใจบริบท โลกติจิทัลว่าเป็นอย่างไร  ที่ผ่านมาเราทำตามแพลทฟอร์มจากต่างประเทศ แต่ไม่สามารถนำมาปรับเข้ากับตนเองได้  รวมถึงไม่ตรงตามเป้าหมายของการใช้งาน แต่อย่างน้อยถือว่าดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการกระตุ้น ให้มีการตื่นตัว การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติในของเรื่องข้อมูล  เกี่ยวกับแปลงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่มีความอัพเดท เพื่อนำไปสู่ระบบไอที หรือดิจิทัลรวมทั้งระบบออนไลน์ แม้ว่าจะมีการออนไลน์ข้อมูลเนื้อหาแต่ก็ยังปิดกั้นการเข้าถึง ดังนั้นควรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะ open data เพื่อให้ผู้เข้ามาค้นคว้าได้นำเอาสาระสำคัญในเรื่องนั้น  ๆ ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าในด้านเศรษฐกิจหรืออื่น ๆ ต่อไป"

 

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรจะเน้นการนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงใน เพื่อให้เข้าสู่ "Digital Transformation" ซึ่งจะจัดให้เหมาะสมกับองค์กรว่ามีแพลทฟอร์มอย่างไร การนำ Blockchain  ไปใช้กับDigitalเพื่อส่งเสริมและปรับทิศทางการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน