เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62  นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานมอบรางวัลและร่วมให้กำลังใจ กับเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ของกรมพลศึกษา โดยมีเด็กเล็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน จากตัวแทน 8 จังหวัด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
  

     

        กีฬาที่ใช้แข่งขัน จะเป็นกีฬาเพื่อการพัฒนาการเติบโตเด็กในด้านต่าง ๆ เช่น การกระโดดเชือก จะเป็นการช่วยเสริมสร้างการยืดของกระดูก เพิ่มส่วนสูง ของเด็ก หรือการโยนบอลลงตะกร้าเป็นการฝึกทักษะการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา  และยังมีการประกวดกองเชียร์ลีดเดอร์ด้วย