คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ประชาสัมพันธ์

พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดภาวนาภิรตาราม 

3 พฤษภาคม 2562 - 19:57 น.
องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย,วัดภาวนาภิรตาราม
ประชาสัมพันธ์

Shares :
เปิดอ่าน 323 ครั้ง

...


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) วัดภาวนาภิรตาราม ได้ร่วมมือกันจัด พิธีอุปสมบทหมู่ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดภาวนาภิรตาราม 

โดยมีพระภาวนาวรคุณ เจ้าอาวาสวัดภาวนาภิรตาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ เป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประธานองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) เป็นประธานอำนวยการจัดงาน และ พลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ ประธานกรรมการจัดงานสำหรับการอุปสมบทในวันนี้มีพระ 55 รูป สามเณร 3 รูป แม่ชี 3 รูป บวชชีพราหมณ์ 1 รูป 

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานอำนวยการจัดงาน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดงานในครั้งนี้ คณะจัดงานถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับ ผ้าไตรพระราชทานจาก สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานมี 2 ประการ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

นายกฤตชัย พยอมแย้ม (นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม) ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม หนึ่งในองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) คณะกรรมการจัดงาน ได้ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีก 1 วัน5 อันดับข่าวฮิต
Recommended