กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาชิมผลไม้ไทย 
ทั้งผลไม้สด และผลไม้แปรรูป ในกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพ  The Original Thai Fruit  ลิ้มรสสุดยอดผลไม้ไทย สดใหม่จากสวน แจกชิม ฟรี!!!   ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี  วันที่ 19 - 21 เม.ย. 62 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น.