พม. แถลงข่าว ฉลอง สธค. ครบรอบ 63 ปี เตรียมจัดมหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ 22 ก.ย. นี้ 

วันนี้ (4 ก.ย. 61 ) เวลา 14.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สะพานขาว กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมประมูล สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจประมูลและเลือกซื้อทรัพย์หลุดจำนำคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า พร้อมด้วยกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 89 ทุน สำหรับบุตรหลานของผู้ใช้บริการของสถานธนานุเคราะห์ นายปรเมธี กล่าวว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ได้ยืนหยัดเคียงคู่สังคมไทย มาอย่างยาวนาน 63 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สธค. เป็นสถาบันการเงินทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย ที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐ ด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ นับว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงที่ช่วยลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ นำมาสู่การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สธค. ได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านการขยายสาขาอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบัน สธค. มีสาขาทั้งหมด 39 สาขา ด้วยความพร้อมในการพัฒนาบริการให้เป็นเลิศ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สำหรับการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจำปี 2556 และ 2560 นับเป็นความสำเร็จของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการเป็นสำคัญ
    
นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงาน “มหกรรมประมูล สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 10.00–22.00 น. ทั้งนี้ ประชาชนผู้ร่วมงานจะได้พบกับสินค้าคุณภาพมากมายและหลากหลายมากกว่า200 ชิ้น อาทิ เครื่องประดับ ทองคำรูปพรรณ ทองคำเจือประดับอัญมณีเพชรพลอย สินค้าแบรนด์เนม เครื่องใช้ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อีกทั้งการจัดแสดงนวัตกรรมการบริการรูปแบบสมัยใหม่ที่ทันสมัย ด้วยการพัฒนาระบบ Pawn Shop On Mobile ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนทรัพย์จะหลุดจำนำ ในรูปแบบ Mobile Application เพื่อรักษาทรัพย์ของลูกค้าไม่ให้หลุดจำนำ หรือหลุดจำนำน้อยที่สุด รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบข่าวสารในเรื่องโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ผ่าน Smart Phone ซึ่งส่วนประกอบของ Application มีดังนี้ 1) ประวัติของลูกค้าที่มาใช้บริการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ 2) รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตั๋วจำนำที่ลูกค้ามาใช้บริการ เช่น ดอกเบี้ยและอายุของตั๋วจำนำ โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้วันหมดอายุ 3) ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สธค. เช่น โปรโมชั่นที่น่าสนใจ และ 4) สถานที่ตั้ง สธค. แต่ละแห่ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพย์ของลูกค้าไม่ให้หลุดจำนำ หรือหลุดจำนำน้อยที่สุด

นายปรเมธี กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 89 ทุน ให้กับบุตรหลานของผู้มาใช้บริการ ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ ได้แก่ 1) เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย 2) มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าระดับ 3 และ 3) รายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน   

“ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมประมูล สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561”   ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 –22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 นอกจากมีการประมูลสินค้าแล้ว ยังมีการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำคุณภาพในราคา  ที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย