royal coronation
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์

เตรียมคัดเลือกเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 9

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 - 15:55 น.
มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย สมเด็จพระเทพฯ
Shares :
เปิดอ่าน 798 ครั้ง

....

วันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.00 น.
คณะกรรมการมูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย สมเด็จพระเทพฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมคัดเลือกเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 9 และในวันนี้ นางสายพิณ พหลโยธิน ประธานฝ่ายหาทุน มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง ได้มอบเงินจากการจัดงานอัญมณีที่รัก เพื่อพิทักษ์เยาวชน ครั้งที่ 5 จำนวน 450,000 บาท โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเยาวชนคนเก่ง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพ

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended