royal coronation
23 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครพิษณุโลกอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

3 เมษายน 2561 - 09:36 น.
เทศบาลนครพิษณุโลก,วัดท่ามะปราง,การสื่อสารภาษาอังกฤษ
Shares :
เปิดอ่าน 440 ครั้ง

เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน

เทศบาลนครพิษณุโลก จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษช่วงฤดูร้อน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่โรงเรียนวัดท่ามะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสาร และให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมนี้จัดจนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 นี้ มีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 150 คน

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended