ข่าว

เปิด 3 กลุ่มทับซ้อนพื้นที่ “อุทยานแห่งชาติทับลาน”

เปิด "3 กลุ่ม" ทับซ้อน พื้นที่ “อุทยานแห่งชาติทับลาน” กมธ.ที่ดิน เตรียมหารือ ชี้แต่ละกลุ่มต้องแก้ปัญหาต่างกัน

9 ก.ค.2567 ที่อาคารรัฐสภา นาย พูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีดราม่าการเฉือน พื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน 2.65 แสนไร่ และมีกระแสตีกลับว่าข้อมูลที่ออกมาไม่เป็นความจริง พรรคก้าวไกลมองเรื่องนี้อย่างไร ว่า

 

ข้อมูลต่างๆ ยังต้องมีกระบวนการพิสูจน์และตรวจสอบอีก โดย กมธ.ที่ดินฯ จะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมในวันที่ 10 ก.ค.2567 นี้ เพื่อขอมติที่ประชุมในการบรรจุวาระกรณีป่าทับลานเข้าสู่การพิจารณาในวันที่ 17 ก.ค.2567  ซึ่งการประชุมของ กมธ.จะนำข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานฯ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ส.ป.ก. หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาประกอบการพิจาณา เพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคม และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ คิดว่าในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในเขต พื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน เราต้องมองแต่ละบริบทแตกต่างกันออกไป ในเขตพื้นที่ทับลานมีประชาชน 3 กลุ่ม ที่ ทับซ้อน กันอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้

  • กลุ่มแรก คือ ประชาชนที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ เมื่อปี 2524
  • กลุ่มที่สอง คือ ประชาชนที่ได้รับ ส.ป.ก.  และอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ ส.ป.ก.
  • กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มที่เข้ามาหลังประกาศเขตอุทยานฯ และทำให้เกิดคดีความ เท่าที่เราทราบมีอยู่ 400 กว่าคดี ที่ทางกรมอุทยานฯ ได้ฟ้องร้องผู้บุกรุกพื้นที่ 

 

นายพูนศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้ง 3 กลุ่มนี้เราต้องดำเนินการในแต่ละเคสแยกแตกต่างกันออกไป ไม่ใช่รวมทุกอย่างเหมาเข่งรวมกัน และประกาศพื้นที่อุทยานฯ เลยทั้งหมด เพราะรวมทั้งหมดประชาชนกลุ่มแรกก็จะเสียสิทธิ์ เราต้องยอมรับว่าสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่มาก่อนในพื้นที่ป่าต้องได้รับการพิสูจน์ และการพิสูจน์สิทธิ์นี้ต้องอาศัยกระบวนการดำเนินการ อาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ตนคิดว่ามีความคุ้มค่าต่อประชาชนที่รอคอยสิทธิ์ตรงนี้มาตั้งแต่ปี 24 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 40 กว่าปี

 

และควรให้เขาได้มีสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน ส่วนประชาชนกลุ่มที่ได้รับ ส.ป.ก. คิดว่าคงต้องดำเนินการไปตามนั้น เพราะว่าหน่วยงานรัฐ คือ ส.ป.ก. เป็นคนออกเอกสารสิทธิให้เขา ส่วนกลุ่มสุดท้ายที่ถูกดำเนินคดีอยู่ คิดว่าต้องปล่อยให้ไปสู่กระบวนการของศาล และต้องเร่งพิจารณา เพราะจะมีผลกระทบต่อการประกาศแผนที่วันแมปต่อเนื่องไปด้วย

 

ส่วนที่มีข้อมูลจากบางกลุ่มว่าอาจจะมีกลุ่มทุนเข้ามาได้รับผลประโยชน์ในเรื่องเพิกถอน พื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน นั้น นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า คำว่ากลุ่มทุนที่จะเข้ามามีผลประโยชน์ ต้องมองจาก 3 กลุ่ม ข้างต้น ว่ากลุ่มไหนมีความเสี่ยงที่กลุ่มทุนจะเข้ามามีผลประโยชน์

 

ถ้าดูกลุ่มที่หนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่า การพิสูจน์สิทธิ์ก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ การพิสูจน์สิทธิ์จะเป็นชาวบ้านกลุ่มเดิม หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือนั้น คิดว่าก็ต้องมีการพิสูจน์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในกลุ่ม ส.ป.ก. ตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับเอกสารสิทธิมาอยู่แล้ว แต่เรื่องการจะพิสูจน์ต่อเนื่องกันไปว่ามีการทำอาชีพเกษตรกรรมจริงหรือไม่ อย่างไรนั้น ก็เป็นเรื่องของ ส.ป.ก. ที่ต้องไปดำเนินการต่อ ส่วนกลุ่มสุดท้ายมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการชั้นศาล ก็ต้องรอให้ศาลดำเนินการต่อ

ข่าวยอดนิยม