ข่าว

อคส.เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมประมูลข้าวรัฐบาล 10 ปี วันแรก

องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมประมูลข้าวรัฐบาล 10 ปี วันนี้มีผู้สนใจ 8 ราย พร้อมประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นี้


10 มิถุนายน 2567 รายงานข่าวจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) ระบุว่า อคส. เปิดรับยื่นซองเอกสารขอตรวจคุณสมบัติ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต๊อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นายวิทยากร มณีเนตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  องค์การคลังสินค้า (อคส.)ได้เปิดรับยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลข้าวสารหอมมะลิ 15,000 ตัน  ในสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย จากโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมยื่นเอกสารคุณสมบัติ ทั้งสิ้น 8 ราย 

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการและผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญจากจังหวัดต่างๆ อาทิ กำแพงเพชร ชัยนาท  นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น
 

ขั้นตอนต่อไปทางองค์การคลังสินค้าจะตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 หลังจากนั้นในวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ผู้ผ่านคุณสมบัติจะยื่นซองเสนอราคา และ ทาง อคส. เปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ก่อนประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 ต่อไป

“ข้อกังวลที่ว่าจะไม่มีผู้มายื่นสองคุณสมบัติจึงคลายกังวลไปได้และคิดว่าทั้ง 8 รายจะมามายื่นซองเสนอราคาในวันที่ 17 มิ.ย. 2567 พร้อมเพรียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์โดยการนำของนายภูมิธรรม เวชยชัย ได้ดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ให้เป็นไปตามกลไกตลาด ข้าวจำนวนดังกล่าว มีผู้สนใจและสามารถนำไปปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อจำหน่ายไปยังตลาดเป้าหมายได้

สำหรับผู้สนในยื่นซองเอกสารคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

1.บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร

2.บริษัท ธนสรร ไรซ์ จังหวัดชัยนาท

3.หจก.อุบลไบโอเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

4.บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี

5. บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อา.การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์

6. บริษัท ทรัพย์แสงทอง สุพรรณบุรี

7. บริษัท สหธัญ จังหวัดนครปฐม

8. บริษัท บีเอ็นเค การเกษตร 2024 จังหวัดนครสวรรค์
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่ 13 มิ.ย. ผ่านทางเว็ปไซต์ อคส. ก่อนจะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อวันที่ 17 มิ.ย.และจะเปิดซองเสนอราคาวันเดียวกันผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล และทำสัญญาซื้อขายข้าวกับอคส.

หากผู้ชนะ ทิ้งสัญญาก็จะให้สิทธิ์ผู้เสนอซื้อราคาสูงสุดลำดับถัดไปมาทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่า หากรายถัดไปเสนอราคาซื้อต่ำกว่าผู้ทิ้งสัญญา ผู้ทิ้งสัญญาต้องจ่ายส่วนต่างราคา เช่น ผู้ชนะ เสนอราคาสูงซื้อ กก.ละ 22 บาท แต่ทิ้งสัญญา และรายที่ 2 เสนอซื้อ กก.ละ 20 บาท ผู้ทิ้งสัญญา ต้องจ่ายส่วนต่าง กก.ละ 2 บาทให้ อคส.ด้วย

ข่าวที่น่าสนใจ