ข่าว

เปิดชื่อ '40สว.' ร้อง 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ถอดถอน ‘เศรษฐา-พิชิต’

เปิดรายชื่อ '40สว.' ยื่นคำร้องต่อ 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ถอดถอน ‘เศรษฐา-พิชิต’ นำทีมโดย ‘สว.สมชาย’ พบหลายคน เคยงดออกเสียง-ไม่เห็นชอบ ‘เศรษฐา’ นั่งนายกรัฐมนตรี

วันที่25พ.ค.2567 กรณี ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องของ 40สว. ที่ยื่นเรื่องต่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 ว่า คุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นายพิชิต ชื่นบาน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น

 

โดย นายพิชิต ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ไปก่อนที่ ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องในส่วนของ นายเศรษฐา และให้ชี้แจงภายใน 15 วันนั้น

จากการตรวจสอบพบว่า คำร้องดังกล่าว มีนายสมชาย แสวงการ สว. เป็นผู้ยื่นคำร้อง พร้อมรายชื่อ 40สว. ประกอบด้วย

 

1.นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ 2.นายจเด็จ อินสว่าง 3.นายจิรชัย มูลทองโร่ย 4.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 5. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต 6.นายจัตุรงค์ เสริมสุข 7.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 8.พล.อ. ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ 9.ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ 10.นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ

11.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม 12.พล.ต.ท. ตรีทศ รณฤทธิวิชัย 13.นายถนัด มานะพันธุ์นิยม 14.นายถวิล เปลี่ยนศรี 15.นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี 16.พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ 17.พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร 18.นายธานี อ่อนละเอียด 19.พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน 20.พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

 

21.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 22.น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 23.นายพลเดช ปิ่นประทีป 24.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป 25.นายพิทักษ์ ไชยเจริญ 26.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 27.พล.อ.สุนทร ขำคมกุล 28.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 29.ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี 30.นางวรารัตน์ อติแพทย์

 

31.นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 32.นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 33.พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร 34.มล.สกุล มาลากุล 35.นายสมชาย แสวงการ 36.พล.ต.ท. สมบัติ มิลินทจินดา 37.นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ 38. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 39.นายประพันธุ์ คูณมี 40.พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก 40สว. พบว่าส่วนใหญ่ที่ลงชื่อ เป็นกลุ่ม สว. ที่โหวตไม่เห็นชอบและงดออกเสียงให้ นายเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2566

ข่าวที่น่าสนใจ