ข่าว

ด่วน ศาลรธน. 'รับคำร้อง' ชี้ขาด ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ด่วน ศาล รธน. มีมติ 6:3 รับคำร้องชี้ขาดคุณสมบัติ ‘เศรษฐา ทวีสิน’ แต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ สั่งแจงแก้ข้อกล่าวหาใน 15 วัน ส่วน พิชิต ไม่รับคำร้อง เหตุชิงลาออก

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ รับคำร้อง กลุ่ม 40 สว. พี่ขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 82 ว่า คุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ของนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่หนึ่ง และนายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องที่สอง สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบกับมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่

โดย ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก  6:3  มีคำสั่ง รับคำร้อง กรณีนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งร้อง และให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน และ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก  5:4 ให้นายกรัฐมนตรีไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัย ซึ่งตุลาการ  โดยตุลาการเสียงข้างน้อย ที่มีความเห็นให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ประกอบไปด้วย ประกอบ นายปัญญา อุดชาชน, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม , นายนายวิรุฬห์ แสงเทียน และนายจิรนิติ หะวานนท์

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากข้าง 8 ต่อ 1 ไม่รับคำร้องกรณี นายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ในคำร้องเนื่องจากนายพิชิตได้ลาออกออกจากตำแหน่งแล้วซึ่งศาลเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (2) กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพิจารณาคดีของ ศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2561 มาตรา 51 ซึ่งเสียงข้างน้อยให้รับคำร้องคือนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

ด่วน ศาลรธน. \'รับคำร้อง\' ชี้ขาด ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ด่วน ศาลรธน. \'รับคำร้อง\' ชี้ขาด ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ด่วน ศาลรธน. \'รับคำร้อง\' ชี้ขาด ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

ข่าวยอดนิยม