ข่าว

'อ.อุ๋ย' ชี้ข้าว10ปี ต้องผ่านรับรองจาก อย. - พณ. สร้างความเชื่อมั่นให้ ปชช.

'อ.อุ๋ย' เรียกร้อง อย.-พาณิชย์ ออกใบรับรองข้าว10ปี หากพบมีคุณภาพ ไร้อันตราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้บริโภค

จากกรณีมีข่าวผลการตรวจแล็บข้าวล็อต 10 ปี ในโครงการรับจำนำข้าวนั้น ไม่มีสารพิษ หรือสารปนเปื้อนใด ๆ ที่เป็นอันตราย 

 

นายประพฤติ ฉัตรประภาชัย หรือ อาจารย์อุ๋ย นักวิชาการด้านกฎหมายและอดีตผู้สมัคร สส. กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความคิดเห็นผ่านเฟสบุ๊กว่า ต้องได้รับการรับรองจากขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) โดยระบุ

ข้าว 10 ปี ในโครงการรับจำนำข้าว ( แฟ้มภาพ)

"กรณีตรวจข้าวสิบปี ถ้าจะให้ประชาชนหรือผู้บริโภคไม่ว่าในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ มีความเชื่อมั่น ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงซึ่งได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลทั้งอาหารสดและอาหารแปรรูป ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

 

และหากจะส่งออกต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งผมยังไม่เห็นหน่วยงานเหล่านี้ออกมาให้ความเห็นต่อประชาชนหรือออกเอกสารรับรองคุณภาพของข้าวล็อตดังกล่าวแต่อย่างใด

 

ผมจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการรับรองคุณภาพสินค้าอาหาร สินค้าเกษตรโดยตรง เข้ามาตรวจสอบตามมาตรฐานทางวิชาการ มีการถ่ายทอดสดกระบวนการเก็บตัวอย่างและการตรวจ และออกมาแถลงข่าวให้ความเชื่อมั่นแก่ประชน และออกเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้มีอำนาจ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่ให้นักข่าวเอาตัวอย่างบางส่วน ซึ่งไม่รู้ว่าสะท้อนคุณภาพของข้าวทั้งล็อตหรือไม่ เอาไปตรวจแล็บ แล้วออกมาให้ข่าวครับ"

ข่าวยอดนิยม