ข่าว

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง 'ไผ่ ลิกค์' ชวด รมต.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ไม่รับคำร้อง 'ไผ่ ลิกค์' ร้อง 4 องค์กร เสนอไม่ให้แต่งตั้งเป็น รมช.พาณิชย์ เพราะขาดคุณสมบัติ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องที่นายไผ่ ลิกค์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160(7) ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยร้องว่าการกระทำขององค์กรทั้ง 4 ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม จำกัดสิทธิและเสรีภาพ

 

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของทั้ง 4 องค์กร เป็นเพียงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ทำตามหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น การทูลเกล้าฯ รายชื่อบุคคลเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี เป็นหน้าที่และอำนาจของนายกรัฐมนตรี จึงมองว่าผู้ร้องคือนายไผ่ ลิกค์ ไม่สามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้ได้

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ