ข่าว

ฝ่ายค้าน อภิปรายรัฐบาล วิกฤตกระบวนการยุติธรรม – ไม่ทำตามนโยบายที่เคยสัญญา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้นำฝ่ายค้านฯ เปิดหัวอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ตั้งประเด็นเพิกเฉยนโยบายที่สัญญาไว้ – วิกฤตศรัทธากระบวนการยุติธรรม แต่ยังไม่พาดพิงกรณีพักโทษ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ นายกรัฐมนตรี ร่ายยาวผลงานเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว แต่ยังไม่ชี้แจงปัญหากระบวนการยุติธรรม

การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 เริ่มแล้ว โดยนายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายถึงการทำงานของรัฐบาลตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เพิกเฉยต่อนโยบายที่เคยแถลงต่อรัฐสภา ประชาชนคาดหวังจะได้ผู้นำประเทศคนใหม่ ที่แตกต่างจากผู้นำที่มาจากการรัฐประหาร แต่กลับได้นายกรัฐมนตรีที่ไร้วุฒิสภาวะไปอีกแบบ การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแบบเดิมๆ ที่จัดสรร ครม.ตามโควตา แทนที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ นโยบายเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่ อ้างประชาชนบังหน้า เนื้อในมีการฉ้อฉลเชิงนโยบาย เปิดทางให้รัฐมนตรีและพวกพ้อง แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
 

รัฐบาลประกาศจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็ว แต่ผ่านไป 7 เดือน การดำเนินการ ยังคงวกไปวนมา ประชาชนคาดหวังเห็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แต่สิ่งที่เกิดขึ้น กลับพบวิกฤตศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ยังคงเต็มไปด้วยระบบตั๋วและส่วย ความเสมอภาคเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมถูกเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ซ้ำเติมวิกฤตศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม ที่มีผู้ที่ระบุ “ถ้าไม่ชอบกัน ก็ต่างคนต่างอยู่” แต่ประชาชน ต้องการอยู่ในประเทศหนึ่งระบบ ที่ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเสมอกัน ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน

 

การอภิปรายของนายชัยธวัช ผู้นำฝ่ายค้านฯ แม้จะมีการตั้งประเด็นถึงกระบวนการยุติธรรม แต่ยังไม่มีการเอ่ยชื่อพาดพิงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร แบบตรงๆ ซึ่งฝ่ายรัฐบาล

ทางนายเศรษฐา​ ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงการคลัง ก็ลุกขึ้นชี้แจง แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงถึงปัญหากระบวนการยุติธรรม ปัญหาตำรวจ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับนายทักษิณ ชินวัตร ส่วนใหญ่ชี้แจงการทำงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การระหว่างประเทศ ว่า ที่ผู้นำฝ่ายค้านพูดแรงพอสมควร ไม่ว่าเรื่องของสิ้นหวัง ล้มเหลว ไม่โปร่งใส ไม่ปฏิรูป ถอยหลัง วกวน ปิดบัง ทำลาย เชื่อว่าหลายๆ อย่างที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องบวก เรื่องของอนาคต และแสงสว่างที่ประชาชนจะได้เห็น เราทำงานมา 6 เดือน มีการอนุมัติงบประมาณไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มั่นใจว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง ตั้งคณะทำงานดูแลหนี้นอกระบบ พักหนี้เกษตรกร เรื่องพลังงานดูแลเรื่องน้ำมันเบนซิน ราคาค่าไฟ ราคาค่าน้ำมันดีเซลด้วย ก็จะดูแลต่อไป โดยจะมีขั้นตอนการทำต่อไป​ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ก็มีการทำงานอย่างชัดเจน มีคณะทำงานที่ประกอบด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา มีการจับยาบ้าได้มากกว่าปีก่อนทั้งปี

 

เรื่องการท่องเที่ยว ที่ทำให้ประชาชนมีรายได้เข้ากระเป๋ามากยิ่งขึ้น วีซ่าฟรีของประชาชนคนจีน 1 มีนาคมที่ผ่านมา ก็มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวีซ่าฟรีทั้ง 2 ประเทศ ไปมาหาสู่ดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วนรายได้ของเกษตรกร ราคายางขึ้นไปจาก 34 บาท 40 บาท จนแตะเกือบ 100 บาท ราคาข้าวก็สูงขึ้น พืชผลอื่นๆ ก็ดี ไม่มีการประท้วง หรือขอร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะอะไร​ มีการเปิดตลาดใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งเป็นผลในระยะสั้นซึ่งเราได้ทำมา

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รัฐบาลมีการเสนอ พ.ร.บ.อากาศสะอาด เข้าสภา ที่แม้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณฝุ่นที่สูงติดอันดับโลก แต่หากเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้ จำนวน Hotspot ลดลงไปมาก และที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อย แต่ขอชี้แจง ว่าจาก 10 กว่าครั้งเกือบครึ่งหนึ่ง เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องไปทั้งอาเซียน ที่มีการประชุมประจำอยู่แล้วซึ่งเราเองเราก็เป็นน้องใหม่ที่ได้รับเข้าสู่ตำแหน่งจึงจำเป็นต้องมีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนนโยบายซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประเทศไทยมีตัวตนในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็น เรื่อง World Economic Forum ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เราไม่มีผู้นำเดินทางไปกว่า 12 ปีแล้ว มิตติ้งแต่ละอันมีด้วยคุณภาพและขั้นตอนต่อไปที่เราจะสามารถให้ประโยชน์กับประชาชน ทุกคนได้การเจรจาเรื่อง FTA ก็มีผลสัมฤทธิ์ไปแล้วและพวกเรากำลังเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งเป็นตัวอย่างคร่าวๆ
 

ทุกอย่างต้องใช้เวลา เราเพิ่งบริหารจัดการประเทศเพียงแค่ 7 เดือนเท่านั้น ตนเชื่อว่าทุกท่านทำงานหนักและรัฐมนตรีทุกท่านมีความปรารถนาดีกับประชาชน หากพวกท่านมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็ยินดีรับฟังหากมีข้อกล่าวหาอะไรก็ขอหลักฐานขอเหตุผลมา เรื่องของขบวนการยุติธรรมเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ตนเชื่อว่าประเทศไทยหลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านมาก็มีความก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้น คนยินดีรับฟังและรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และรัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับสมาชิกทุกๆท่านในทุกเรื่อง แต่เป็นเรื่องอะไรที่กล่าวโทษหรือกล่าวหา ก็ขอหลักฐานมาบ้างเราจะได้ไปทำงานกันได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ