ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ปิดสมัยประชุมสภาฯ 9 เม.ย. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 9 เมษายนนี้ แล้วจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งวันที่ 3 กรกฎาคม

17 มี.ค. 2567 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญปกติครั้งที่สอง พ.ศ.2567 ซึ่งเปิดสมัยประชุมมาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 และจะปิดสมัยประชุมวันที่ 9 เมษายน 2567 นี้ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

โดยการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญครั้งต่อไป จะเริ่มวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 ตุลาคม 2567

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ