ข่าว

“นายกฯ” สั่งเร่งใช้งบค้างท่อ กระตุ้น ศก. กำหนดวันพิจารณางบปี 67 เร็วขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“นายกฯ” สั่งเร่งใช้งบค้างท่อ กระตุ้น ศก. ขาดกว่า 10,000 ล้าน สำนักงบฯ ขอปรับเพิ่มงบ 101 หน่วยงาน กำหนดวันพิจารณางบปี 67 เร็วขึ้น กำหนดทูลเกล้า 3 เม.ย.นี้

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกรัฐบาล แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้หน่วยรับงบประมาณ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะขาดกว่า 10,000 ล้านบาท รวมถึงมีการปรับวันพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2567 ให้เร็วขึ้น โดยพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 วันที่ 20 – 21 มี.ค. 2567 วุฒิสภาพิจารณาวันที่ 25 – 26 มี.ค. 2567 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าวันที่ 3 เม.ย. 2567

 

สำนักงบประมาณ เสนอ ครม. ขอเสนอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมาธิการฯ โดยมีการเสนอขอปรับเพิ่ม 101 หน่วยรับงบประมาณ วงเงินที่ขอปรับเพิ่ม 261,519.34 ล้านบาท โดยสำนักงบประมาณ พิจารณาแล้วปรับลดมาเป็น 60,164.30 ล้านบาท

 

เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการขอปรับเพิ่มเพื่อจ้างนักการภารโรง 13,751 อัตรา ค่าจ้างต่อคนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 5 เดือน ระหว่างเดือน พ.ค. ก.ย. 2567 งงประมาณ 618 ล้านบาท โดย ครม. เห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 67 ต่อไป

 

ขณะที่นางสาวรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล แถลงความคืบหน้าการเสนอให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม เป็นมรดกภูมิปัญหาทางวัฒนธรรม โดยนายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรัดการดำเนินการส่งเอกสารโดยเร็วเพื่อให้ยูเนสโกพิจารณา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ