ข่าว

'สมศักดิ์' สั่งเขตตรวจราชการ เร่งรวบรวมโครงการน้ำ โยกงบพัฒนาด้านอื่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สมศักดิ์' สั่งเขตตรวจราชการ 12,17,18 เร่งรวบรวมโครงการน้ำเสนอของบจาก สทนช. โยกงบไปพัฒนาด้านอื่น เร่งผลักดันโคแสนล้านขจัดความยากจน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการที่ 17 ตาก พิษณุโลกเพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนนี้ตนมีอำนาจในการอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐ โครงการต่างๆ เป็นเรื่องของอาชีพและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ถนน แหล่งน้ำ โดยทั้งสองสิ่งนี้ตนอยากทำให้มากที่สุด พร้อมมองว่าเรื่องน้ำ สามารถของบประมาณจาก สทนช.ได้ ซึ่งจะทำให้งบประมาณในส่วนนี้ สามารถนำไปพัฒนาด้านอื่นได้อีก ดังนั้นขอให้ผู้ตรวจราชการช่วยกันรวบรวมโครงการที่เกี่ยวกับน้ำทั้งหมด เพื่อผลักดันเข้าสู่เว็ปไทยวอเตอร์แพลน ให้ สทนช.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

ส่วนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน นายสมศักดิ์ ระบุว่า ได้ผลักดันโครงการโคแสนล้าน ในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยต้องมีประมาณ 5,000 ครอบครัว โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันพิจารณาว่า ครอบครัวไหนบ้างที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการเลี้ยงวัว

 

โดยจากการทำโครงการนำร่อง 4 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทางจังหวัดช่วยอบรมในเรื่องผสมเทียม จะได้มีสัตวบาลอาสา ซึ่งตนอยากให้มีตำบลละ 1 คน จะได้เพียงพอต่อการดูแลสมาชิกที่เลี้ยงวัว โดยกองทุนหมู่บ้านฯ มีสมาชิก 13 ล้านคน หากเริ่มต้นเลี้ยง 2 ตัว ผ่านไป 4 ปี จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 5 แสนล้านบาท 
 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนครอบครัวที่ยากจน ตนอยากให้มีการจัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อจะได้รู้การใช้จ่ายและการอดออม รวมถึงการหารายได้เพิ่ม ตนจึงเสนอโครงการวัว เพื่อเป็นรายได้เสริม ส่วนเกษตรฯด้านอื่น ตนก็ยินดีที่จะส่งเสริมอาชีพให้ มั่นใจว่า หากเราไม่ทำในเรื่องของปศุสัตว์ ประชาชนจะไม่สามารถหลุดพ้น จากความยากจนได้ ตนจึงผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

'สมศักดิ์' สั่งเขตตรวจราชการ เร่งรวบรวมโครงการน้ำ โยกงบพัฒนาด้านอื่น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ