ข่าว

เช็กด่วน กรมการจัดหางาน รับผู้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ปี 67 ยื่นออนไลน์ ฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คด่วน ! กรมการจัดหางาน รับสมัครผู้ฝึกงานผ่านองค์กร IM Japan ปี 67 ประเภทงานอุตสาหกรมการผลิตและอุตสาหกรรม 5 รอบ” ยื่นออนไลน์ ฟรี!

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 4 ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

กรมการจัดหารงาน ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี โดยผู้ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,000 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ - ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา

เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

นายสมชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับสมัครทำงานในครั้งนี้ เปิดรับทั้งสิ้น 5 รอบ

โดยรอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 13 มีนาคม 2567

รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 10 - 31 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 12 เมษายน 2567

รอบที่ 3 รับสมัครวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 4 รับสมัครวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2567

รอบที่ 5 รับสมัครวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติเบื้องต้นเปิดรับเพศชาย อายุ 18 - 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะไปฝึกงานในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ งานนั่งร้าน งานก่อสร้างแบบหล่อ งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทำระบบกันซึม งานเดินท่อ เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook: IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือ โทร.1506 กด 2

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ