ข่าว

เปิดชื่อ 44 สส. ยื่นแก้ ม.112 ชนวนสำคัญ "ศาลรัฐธรรมนูญ" ฟัน "พิธา-ก้าวไกล"

เปิดชื่อ 44 สส.ก้าวไกล เข้าชื่อแก้ไข ม.112 ชนวนสำคัญ "ศาลรัฐธรรมนูญ" มติเอกฉันท์ 9 : 0 ชี้ 'พิธา-พรรคส้ม' ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำทันที

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9:0 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง จากนโยบายหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยศาลมีคำสั่งให้ยุติการกระทำดังกล่าวนั้น ต่อมาพรรคก้าวไกล โดยนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมาหากษัตร์ย์ ออกจากชาติแต่อย่างใด นั้น

สาระสำคัญตอนหนึ่ง ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คือ พฤติการณ์ของนายพิธา ร่วมกับ สส.ก้าวไกล รวม 44 คน ที่เข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ .. พ.ศ. …. แก้ไขความผิดฐานหมิ่นประมาท ยื่นต่อประธานสภาฯ ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไปปี 2566 โดยในร่างแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว มีการแก้ไขมาตรา 112 ด้วย

 

 

เปิดชื่อ 44 สส.ก้าวไกล ยื่นแก้ ม.112

รายงานข่าวแจ้งว่า รายชื่อ สส.ก้าวไกล จำนวน 44 คนที่ร่วมลงชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  นั้น เป็น สส.จากการเลือกตั้งปี 2562 ได้แก่

 

1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

2.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

3.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

4.น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี

5.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ

7.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

8.พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

9.นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.

11.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.

12.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

13.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก

14.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

15.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

16.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

17.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

18.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม.

19.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

20.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม

21.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

22.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

23.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม.

24.นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร

25.นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา

26.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี

27.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ

27.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

29.นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

30.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

31.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

32.นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

33.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด

34.นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

35.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

36.น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

37.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

38.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อ

39.นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

40.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

41.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ

42.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ

43.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

44.นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

ข่าวที่น่าสนใจ