ข่าว

ประธานสภาฯ ตั้ง ‘ปกรณ์วุฒิ’ สส.ก้าวไกล เป็น ‘ประธานวิปฝ่ายค้าน’ แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประธานสภาฯ ตั้ง ‘ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล’ เป็น ‘ประธานวิปฝ่ายค้าน’ ตามที่ผู้นำฝ่ายค้านเสนอชื่อ พร้อมกรรมการรวม 28 คน ประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่ง สภาผู้แทนราษฎร ที่ 66/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามที่นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเสนอรายชื่อ

โดยตั้งนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.พรรคก้าวไกล เป็น ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร รือ ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อมตั้งกรรมการอีก 27 คน

 

 

โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการหรือประสานงานในเรื่องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและกิจการของสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการอื่นตามที่ผู้นำฝ่ายค้านมอบหมาย และ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องอื่นๆโดยคำสั่งลงนามในวันที่ 26 ธันวาคม 2566

 

กรรมการ 27 คน ประกอบไปด้วย

นายเอกราช อุดมอำนวย ,นายธีรัจชัย พันธุมาศ ,นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล,นายชวาล พลเมืองดี,นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ, นางสาวชุติมา คชพันธ์,นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์,นายณัฐวุฒิ บัวประทุม, นาวสาวรัชนก สุขประเสริฐ , นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์,นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์, นายวีรนันท์ ฮวดศรี ,นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

 

 

นายรังสิมันต์ โรม,นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ,นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ,น่ยวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ,นางสาวภคมน หนุนอนันต์ ,นายประมวล พงศ์ถาวราเดช,นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ, นายชัยชนะ เดชเดโช ,นายร่มธรรม ขำนุรักษ์,นายชัชวาลทแพทยาไทย,นายกัณวีร์ สืบแสง

 

 

โดยมี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเลขานุการ และมี ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวณัฐกุล หาญประโคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ