ข่าว

‘มหาดไทย’ กวาดงบประมาณ ปี2567 มากที่สุด ตามด้วย 'ก.ศึกษาธิการ'

เริ่มนับแล้ว กรอบเวลา 105 วัน ถกร่างงบประมาณปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ต้องเสร็จภายใน 8 เม.ย. ‘มหาดไทย-ศึกษา-คลัง-กลาโหม’ คว้า 5 อันดับ ได้รับจัดสรรงบมากสุด ส่วน 5 กระทรวงได้งบน้อยที่สุด อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

คืบหน้าหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวานนี้(26ธ.ค.2566)เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท และส่งต่อสภาเพื่อพิจารณาเป็นวาระแรก ระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. 2567 นั้น

 

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2566 ที่่รัฐสภา ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เอกสารร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ได้มาถึงสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2566  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกรอบ 105 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 143 กำหนดไว้ หรือต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เม.ย.2567 

 

โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับ ให้เตรียมห้องประชุม สำหรับให้หน่วยงาน มาสนับสนุนข้อมูลให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ชี้แจง และเมื่อถึงวันพิจารณา 3-5 ม.ค. 2567 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชุม ก็จะทำหน้าที่ควบคุมเวลา ให้เป็นไปตามที่วิป 4 ฝ่าย ตกลงกัน คือรัฐบาลได้ 20 ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้ 20 ชั่วโมง

 

 

ขณะที่บรรยากาศการรับเอกสารในวันนี้ (27 ธ.ค. 2566) บรรดา สส.ได้ให้ทีมงานมารับเอกสารร่างพ.ร.บ.งบฯ เพื่อนำกลับไปพิจารณา ประกอบด้วยหนังสือรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณคนละ 2 กล่อง ทางสภาได้จัดเตรียมไว้ 425 ชุด จากที่มี สส.500 คน เนื่องจากว่าได้ทำแบบสอบถามไปก่อนหน้านี้ว่า สส.คนใดต้องการเป็นเล่ม หรือรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการรับเอกสารสามารถเข้ารับได้จนกว่าจะถึงวันอภิปรายฯงบประมาณปี2567

 

 

สำหรับสาระเนื้อหาร่างงบประมาณปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2566 จำนวน 295,000 ล้านบาท โดยรายจ่ายประจำกำหนดไว้ที่ 2,532,826 ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังกำหนดไว้เป็นจำนวน 118,361 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายลงทุนกำหนดไว้เป็นจำนวน 717,722 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 118,320 ล้านบาท

 

โดยงบประมาณรายจ่ายงบกลางกำหนดไว้เป็นจำนวน 606,765 ล้านบาท สำหรับรายได้ปี 2567 คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆได้จำนวน 3,337,400 ล้านบาท แต่เมื่อหักการลดคืนภาษีต่างๆ จะคงเหลือรายได้สุทธิจำนวน 2,787,000 ล้านบาท และเนื่องด้วยรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จำนวน 693,000 ล้านบาท คาดว่ารัฐบาลจะมีการกู้เงินในวงเงินดังกล่าวเพิ่ม

 

 

5 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2567มากที่สุด

ส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดงบประมาณสูงสุด หลักแสนล้านบาท 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 

  1. กระทรวงมหาดไทย 353,127 ล้านบาท 
  2. กระทรวงศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาท 
  3. กระทรวงการคลัง 327,155 ล้านบาท 
  4. กระทรวงกลาโหม 198,320 ล้านบาท 
  5. กระทรวงคมนาคม 183,635 ล้านบาท

 

 

5 กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบปี67 น้อยที่สุด

ขณะที่กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 5 อันดับประกอบด้วย 

  1. กระทรวงพลังงาน 2,834 ล้านบาท 
  2. กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559 ล้านบาท 
  3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591 ล้านบาท 
  4. กระทรวงพาณิชย์ 6,822 ล้านบาท 
  5. กระทรวงวัฒนธรรม 7,016 ล้านบาท

 

ดูเหมือนว่า 2 กระทรวงใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี2567 มากที่สุด ทั้งอันดับ 1.กระทรวงมหาดไทย จำนวน 353,127 ล้านบาทและ อันดับ 2.กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 328,384 ล้านบาท นั้น เป็น 2 ใน 4 กระทรวงหลัก ที่มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ ‘อนุทิน ชาญวีรกุล’ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ด้วย

 

ข่าวที่น่าสนใจ