ข่าว

เปิดประวัติ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 'หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำความรู้จัก เสี่ยต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หลังสมาชิกพรรคมีมติรับรอง 88.5 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็น 'หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9'

หลังจากการประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นการจัดการประชุมเพื่อเลือก หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่ เมื่อช่วงสายของวันที่ 9 ธ.ค. 2566 องค์ประชุม 260 คน ล่าสุดมีมติรับรองให้ “เสี่ยต่อ” ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รับตำแหน่ง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9 ด้วยคะแนน 88.5 เปอร์เซ็นต์

 

ประวัติ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 9

 

วันเกิด : 07 มี.ค. 2508

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 179 หมู่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

ประวัติการศึกษา

 

 • ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโขบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาเอก : ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร

 

 

ประวัติการทำงาน

 

 • ปี 2533-2543 : สมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปี 2538-2540 : ประธานสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปี 2544, 2548, 2550, 2554 : สมาชิกสภาผู้แทนรายฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปี 2553 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • ปี 2550-2554 : รอง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • ปี 2554 - 13 ธ.ค. 2556 : เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • 17 ก.ค. 2562 - 5 ก.ย. 2566 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเละสหกรณ์
 • 15 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน : เลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ