ข่าว

สุดปัง ไทยจัดงานเฉลิมฉลอง 'สงกรานต์' ขึ้นมรดกโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐบาลไทย จัดงานเฉลิมฉลอง 'สงกรานต์' ขึ้นมรดกโลก 'นายกฯ' ประกาศผลักดันเป็นเทศกาลระดับโลก เปิดโอกาสทุกวัย ทุกเชื้อชาติ เข้าถึงประเพณีไทย

"สงกรานต์ไทย" กลายเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจาก UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 

 

วันนี้คนไทย โดยเฉพาะชาวกทม. ร่วมเฉลิมฉลองงาน "สงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ" ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงนายซูฮย็อน คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน 
 

 

ที่มา :  รัฐบาลไทย

ที่มา :  รัฐบาลไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในนามรัฐบาลและประชาชนไทย ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขอประกาศเจตนารมณ์ในการรักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ ดังนี้ 
1. ประเทศไทยจะร่วมกันธำรงรักษา ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ ประเพณีสงกรานต์ ให้มีการปฏิบัติและ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยมาตรการส่งเสริมและรักษาที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความเคารพและยอมรับต่อวิถีปฏิบัติของทุกชุมชน  
2. ประเทศไทยจะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ในฐานะตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และบ่อเกิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ประเทศไทยจะเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงแก่คนทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกภาษา และทุกศาสนา ให้สามารถเข้าถึงประเพณีสงกรานต์ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเคารพต่อธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน และจะร่วมกับชุมชนนานาชาติในการรักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ในทุกที่ ด้วยจิตใจของความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ประเทศไทยจะเปิดโอกาสแก่คนทุกเชื้อชาติ ทุกเพศทุกภาษาและทุกศาสนา ให้สามารถเข้าถึงประเพณีสงกรานต์ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ โดยเคารพต่อธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนและจะร่วมกับชุมชนนานาชาติ รักษา และสืบทอดประเพณีสงกรานต์ในทุกพื้นที่ บนความร่วมมือ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้สงกรานต์ในประเทศไทย เป็นเทศกาลระดับโลก เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

ทั้งนี้รัฐบาลผลักดัน Soft Power อย่างต่อเนื่อง โดยในการสงกรานต์ปี 2567 จะมีการจัดงาน "สงกรานต์ World Water Festival" ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการจัดงานสงกรานต์แล้ว ยังมีการกิจกรรมอื่นๆ ทางมหกรรมดนตรี อาหาร ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้สงกรานต์ในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงการสาดน้


ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึง การขึ้นทะเบียนสงกรานต์ กับยูเนสโก ว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการเสนอ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีปีใหม่ไทย ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อ UNESCO  

 

สำหรับ "สงกรานต์" เป็นประเพณีปีใหม่ไทยที่เฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายน ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถือปฏิบัติและสืบทอดอย่างยาวนาน ประเพณีอันงดงามและมีความหมายสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูของคนไทย ที่มีต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ประเพณีสงกรานต์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้เคารพนับถือ จัดขบวนแห่ของชุมชนที่แสดงถึงตำนานสงกรานต์ จัดละครพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ การละเล่น และการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น  

 

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินงานปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงได้จัดงานขึ้น เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการสงวนรักษา อนุรักษ์ สืบสาน ปกป้อง คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการเข้าใจและยอมรับในระบบสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อีกด้วย 

 

สำหรับบรรยากาศภายในงานจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่ฉลองสงกรานต์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย ขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศแผ่นดินไทย ขบวนอันเชิญพระพุทธสิหิงค์ ขบวนตำนานนางสงกรานต์ ทั้ง 7 วัน นำโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 มาในชุด "นางมโหธรเทวี" (นางสงกรานต์ ประจำปี 2567) ตามด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ 4 ภาค ขบวนแตรวงกลองยาว และยังมีการแสดงดนตรีโดยวงสุนทราภรณ์ ในเวลา 19.00 น. ณ ลานคนเมือง กทม.

แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023

ที่มา :  รัฐบาลไทย

ที่มา :  รัฐบาลไทย

ที่มา :  รัฐบาลไทย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ