ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศรายชื่อ กมธ.35 คณะ 525 ราย เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรายชื่อ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะ 525 ราย ตรวจสอบรายชื่อ สส.ในแต่ละ กมธ.ได้ที่นี่ อย่างละเอียด

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่มที่ 140 ตอนที่ 92 ง เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา

ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 ลงนามประกาศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดย วันมูหะมัดนอร์ มะทา  ประธานสภาผู้แทนราษฏร ดังต่อไปนี้

 

ทั้งนี้ ประกาศรายชื่อ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะ 525 ราย เริ่มตั้งแต่ หน้า 6-หน้า 22 ดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

1.นายกมล ลีวาเมาะ

2.นายกัณวีร์ สืบแสง

3.นายเกียรติคุณ ต้นยาง

4.นายคุณากร มั่นนทีรัย

5.น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว

6.นายชัยเกษม นิติสิริ

7.นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ

8.น.ส.นิตยา มีศรี

9.นายประยุทธ์ ศิริพานิช

10.นายมานพ ศรีผึ้ง

11.นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์

12.นายวิทยา แก้วภราดัย

13.นายวีรวุธ รักเที่ยง

14.น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

15.นายองอาจ วงษ์ประยูร

 

2.คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฏร

1.น.ส.กุลวลี นพอมรบดี

2.นายฉลาด ขามช่วง

3.นายไชยวัฒนา ติณรัตน์

4.นายซูการ์โน มะทา

5.น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล

6.นายนิติพล ผิวเหมาะ

7.นายประเสริฐ บุญเรือง

8.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี

9.น.ส.ภคมน หนุนอนันต์

10.นายภาณุ  พรวัฒนา

11.นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

12.นายศุภปกรณ์  กิตยาธิคุณ

13.นายสนอง เทพอักษรณรงค์

14.นายสมมุติ เบญจลักษณ์

15.นายอดิศร เพียงเกษ

 

ติดตาม รายชื่อ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะ 525 ราย ทั้งหมด

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ