ข่าว

เปิดทำเนียบ 'องคมนตรี' มี อดีต 'นายกรัฐมนตรี' 5 คน เงินเดือน เท่าไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดความเป็นมา คณะ 'องคมนตรี' ประเทศไทย มี อดีต นายกรัฐมนตรี 5 คน 'พล.อ.ประยุทธ์' เป็นคนล่าสุด รับอัตรา 'เงินเดือน' คนละเท่าไร

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น “องคมนตรี” คนที่ 18 หลังพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่นานนัก ทำให้ชื่อของ “พล.อ.ประยุทธ์” ยังไม่หายไปจากหน้าสื่อไทย “องคมนตรี” มีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีหน้าที่อะไร และ รู้หรือไม่ว่า ประธานองคมนตรี และ องคมนตรี ที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี มีใครบ้าง

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

ประวัติ “องคมนตรี”

 

 

คำว่า “องคมนตรี” เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งสภาขึ้น 2 สภา คือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of state) จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2417 ต่อมาปี 2437 ได้ยกเลิกไป และจัดตั้ง รัฐมนตรีสภา ขึ้นแทน และปรีวีเคาน์ซิล (Privy council) หรือ ที่ปรึกษาในพระองค์ จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2417 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น องคมนตรีสภา

 

 

องคมนตรี เป็นข้าราชการในพระองค์ และพระมหากษัตริย์ทรงเลือก ตามพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ปี 2560 และต้องไม่เป็น สส., สว. หรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการในพระองค์ตำแหน่งอื่น นอกจากองคมนตรี พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆ

 

 

ก่อนเข้ารับหน้าที่ “องคมนตรี” ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หน้าที่ของ “องคมนตรี”

 

 

องคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ ตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนด หรือทรงมอบหมาย จะต้องมีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 18 คน โดยพระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยในการแต่งตั้งสมาชิกองคมนตรีทั้งหมด โดยคณะองคมนตรี จะทำการประชุมทุกสัปดาห์ ณ ทำเนียบองคมนตรี บริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ ใกล้พระบรมมหาราชวัง

พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

 

คณะองคมนตรี 19 คน

 

 1. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
 3. นายพลากร สุวรรณรัฐ
 4. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
 5. นายศุภชัย ภู่งาม
 6. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข
 7. พล,อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา
 8. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 9. นายจรัลธาดา กรรณสูต
 10. พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์
 11. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ
 12. รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 13. นายอำพน กิตติอำพน
 14. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
 15. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง
 16. นายนุรักษ์ มาประณีต
 17. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว
 18. พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
 19. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

      พล.อ.เปรม ติณสูลานนท

 

องคมนตรี ที่เคยเป็น นายกรัฐมนตรี

 

 

 1. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
 2. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
 3. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 4. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 5. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

 

 

ทั้งนี้ ประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน คือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 24 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2562 ภายหลังการถึงแก่อสัญกรรมของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โดยพระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัย ในการแต่งตั้งสมาชิกองคมนตรีทั้งหมด และ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 ครบทั้ง 18 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว

 

 

อัตราเงินเดือน ประธานองคมนตรี-คณะองคมนตรี

 

ตามพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ.2551 มาตรา 4 ระบุว่า ให้ประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 121,990 บาท ให้องคมนตรีอื่น ได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 112,250 บาท

 

นอกจากนี้ มาตราที่ 5 ระบุว่า ให้ผู้ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษ ได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละ 121,990 บาท

 

 

ที่มา : วิกิพีเดีย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ