ข่าว

09.30 น. ศาลรัฐธรรมนูญ' นัดชี้ชะตา 'ไอซ์ รักชนก ศรีนอก'

'ไอซ์ รักชนก ศรีนอก' ลุ้น 'ศาลรัฐธรรมนูญ' ตีความคดีอาญาที่ถูกฟ้อง 2 ข้อหา ทั้งมาตรา 112 และ มาตรา 116 ขัดรัฐธรรมนูญ หรือไม่

เวลา 09.30 น. วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณา  คดีที่ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.ก้าวไกล ยื่นตีความว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และมาตรา 34 หรือไม่  ซึ่งศาลเห็นว่า พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนฯ และนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 มีสาระสำคัญระบุว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้

 

กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย

 

ขณะที่มาตรา 34 มีสาระสำคัญ เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน

ข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าคดีอาญาของไอซ์ รักชนก ศรีนอก ที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เป็นคดีที่เธอถูกดำเนินคดีในตอนที่ยังเป็นสมาชิกกลุ่ม คลับเฮ้าส์เพื่อประชาธิปไตย และอัยการได้ฟ้องด้วยข้อหา หมิ่นประมาทกษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

 

หลังถูก มณีรัตน์ เลาวเลิศ ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร เข้าแจ้งความที่ บก.ปอท.ให้ดำเนินคดีผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีชื่อ ไอซ์ ซึ่งทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเรื่องการผูกขาดวัคซีนโควิด-19 พร้อมติดแท็ก #28กรกฎาร่วมใจใส่ชุดดํา และรีทวีตข้อความพร้อมภาพถ่ายป้ายข้อความในการชุมนุม #16ตุลาไปแยกปทุมวัน ปี 2563

 

มติศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ จะเป็นบรรทัดฐาน การพิจารณาคดีอาญา ที่ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไว้ที่ บก.ปอท.

ข่าวที่น่าสนใจ