ข่าว

แด๊ดดี้ปุ่น 'ศิธา ทิวารี' ลาออก จากสมาชิก พรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่ 27 ต.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ศิธา ทิวารี' แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย ได้ยื่นหนังสือ ลาออก จากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ตั้งแต่ 27 ต.ค.66

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2566 มีรายงานข่าว จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า น.ต.ศิธา ทิวารี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) ได้แจ้งยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) เป็นที่เรียบร้อยกับทาง พรรคทสท. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคสอง กำหนดให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 

 

ประกอบกับ กกต.ได้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 กำหนดให้การนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

 

และข้อมูลสมาชิกเฉพาะการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่สมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง และให้พรรคการเมืองนำเข้าข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในแต่ละปี ข้อมูลงบการเงินของพรรคการเมือง ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมืองในแต่ละปี และข้อมูลสมาชิก ยกเว้นการบันทึกวันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพกรณีที่มีสมาชิกยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ