ข่าว

‘กัณวีร์’ ชื่นชมรัฐบาลอพยพคนไทยรวดเร็ว แนะนายกฯ อย่าประณามอะไรตรงๆ

‘กัณวีร์’ ชื่นชมรัฐบาลอพยพคนไทยรวดเร็ว แต่ขาดการอัปเดตข้อมูล เตือนระมัดระวังท่าทีอย่าเป็นส่วนหนึ่งในความขัดแย้ง

วันที่ 11 ต.ค. ที่รัฐสภา นายกัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม กล่าวถึงประเด็นของ การรักษาท่าที ในสถานการณ์อิสราเอล เพื่อไม่ให้ประเทศเข้าไปเป็นหนึ่งในสมการ ความขัดแย้ง ในครั้งนี้ โดยนายกัณวีร์ กล่าวว่า ตนยืนยันว่าไม่มีใครอยากเห็นสงครามไม่มีใครอยากเห็นการทะเลาะบอกแว้งกันใหญ่ขนาดนี้จุดยืนของไทยเราต้องชัดเจนว่าไม่เอาสงคราม ไม่ใช้กำลัง และ ไม่กระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ 

เมื่อถามถึงการทำหน้าที่ของรัฐบาลในการประสานพาคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศ ถือว่า ทำได้ดี หรือไม่ นายกัณวีร์ กล่าวว่า ตนขอชื่นชมที่รัฐบาลไทย มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดำเนินงานได้ไว แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ยังไม่มีการอัพเดทมากสักเท่าไหร่ จำเป็นต้องมีการทำงานฑูตเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลประชากรชาวไทย ทั่วโลกทั้งหมดไม่ใช่เพียงอิสราเอล จำเป็นต้องมีการจัดฐานข้อมูลว่ามีชาวไทยอยู่ที่ไหนบ้าง 

ทั้งนี้ นายกัณวีร์ ยังได้กล่าวถึงประเด็นที่นายกฯได้มีการ Twitter ประณามในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประเทศอิสราเอล ด้วยวว่า ต้องเปลี่ยนกรอบเชิงความคิด เราต้องไม่ประณามอะไรโดยตรง ต้องยึดมั่นความเป็นกลางในเรื่องของสิทธิประชาชนสิทธิมนุษย์ประชาชนจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง 

ข่าวที่น่าสนใจ