ข่าว

ตั้งแล้วทีม 'โฆษกกระทรวงกลาโหม' มากันครบทุก 'เหล่าทัพ'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สุทิน คลังแสง ลงนามแต่งตั้ง 'ทีมโฆษหกระทรวงกลาโหม' แล้ว มากันครับทุก 'เหล่าทัพ' มีนายทหารหญิงรวม 4 ราย จากทีมโฆษก 6 คน

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 1195/2566 ลงวันที่ 2 ต.ค. 66 ลงนามโดยนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงกลาโหม เรื่องแต่งตั้งโฆษกกลาโหม และคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม  มีเนื้อหาว่า

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและสาธารณชน อาศัย อำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

 

จึงแต่งตั้ง โฆษกกลาโหม และคณะทำงานโฆษกกระทรวงกลาโหม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์เป็น โฆษกกระทรวงกลาโหม
  2. พล.ต.แรงภูมิ เหมะทัพพะเป็น หัวหน้าสำนักงานโฆษกกระทรวงกลาโหม
  3. พ.อ.หญิง ดังใจ สุวรรณกิตติเป็น รองโฆษกกระทรวงกลาโหม
  4. พ.ท.หญิง พัชรี สันทาลุนัยเป็น ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม
  5. นาวาอากาศโทหญิง จิตติมา มาลารัตน์เป็น ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม
  6. ร.อ.หญิง ณฐมน กุญชรเป็น ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม

มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว และให้ข้อมูลแก่สาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหมในภาพรวม ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่

 

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ คำสั่งและนโยบายของกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติภารกิจเฉพาะเรื่อง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย

 

และให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในหน้าที่ตามคำสั่งนี้ โดยถือเป็นความสำคัญร่วมกันในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและสาธารณชน เพื่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหมกับส่วนราชการ อื่นๆ และประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม คำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด