ข่าว

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์นักการเมือง 'วันนอร์' รวยเกือบ 16 ล้าน แต่หนี้มากกว่า

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์นักการเมือง 'วันนอร์' รวยเกือบ 17 ล้าน หนี้ 31 ล้าน ขณะที่เพื่อไทย 'พชร' รวย 17 ล้าน 'ศักดิ์ดา' 27 ล้าน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา มีทรัพย์สิน 16,995,668.69 บาท และมีหนี้สิน 31,340,019.48บาท  โดยแบ่งเป็นเงินฝาก ของตนเอง 4,220,668.69 บาท คู่สมรส 10,200,019.48 บาท ที่ดินของตนเอง 26 แปลง ของคู่สมรส 6 แปลง มูลค่ารวม18,275,600 บาท รถยนต์ 4 คันมูลค่ารวม 1,050,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของตนเองและคู่สมรส รวม 2,790,000 อาทิ นาฬิกา 5 เรือน มูลค่า 720,000 บาท แหวน 10 วงมูลค่า 700,000 บาททองคำแท่ง 15 บาท มูลค่า 450,000 บาท เป็นต้น 

 

นายพชร จันทรวงทอง สส.พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สิน 17,551,720.61 บาท และมีหนี้สิน 2,040,550.63 บาท และมีเงินกู้ยอดคงเหลือ 1,985,604.24 โดยแบ่งเป็น เงินฝาก 6 บัญชี มูลค่ารวม 68,570.12 บาท ที่ดิน 3 แปลง มูลค่ารวม 1,320,000 บาท คอนโดและบ้านรวม 3 หลัง มูลค่ารวม 6,941,667 บาท 

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.พรรคเพื่อไทย อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสและบุตร 27,728,973.22 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินแบ่งเป็นเงินฝากของตนเองคู่สมรสและบุตรรวม3,354,829.45บาท ที่ดิน 6 แปลงรวม 4,571,800บาท บ้านพักที่กาญจนบุรี 1 หลัง มูลค่า 3,645,000 บาท รถยนต์ 2 คัน 1,900,000 บาท 

 

ขณะที่มีทรัพย์สินอื่น ของตนเอง คู่สมรส และบุตรรวม 12,856,000 บาท อาทิ พระเครื่อง 22 องค์ มูลค่ารวม 1,320,000 บาท สร้อยเพชรสร้อยคอทองคำ สร้อยมุก สร้อยข้อมือ 24 เส้น มูลค่ารวม 1,000,000บาท วัว 167 ตัวมูลค่ารวม 8,350,000 บาท 

ข่าวยอดนิยม