ข่าว

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมืองไปอีก 30 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 100 ไร่เศษ จากเดิมมีเพียง 33 ไร่ ทำให้ผู้ต้องขังล้น กระทบสุขภาวะ ส่วนพื้นที่เดิมปรับเป็น ปอดแห่งใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตลูกหลาน เมืองย่าโม่

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. ที่รัฐสภา นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า(ชพก.) อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 ประเด็นขอหารือเรื่องย้ายเรือนจำกลางนครราชสีมา  หรือ "เรือนจำกลางโคราช" ออกไปนอกเมืองโคราช เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และพี่น้องชาวโคราช ในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ให้แก่คนโคราช

 

เรือนจำกลางโคราช จ.นครราชสีมา

เรือนจำกลางโคราช จ.นครราชสีมา

เนื่องจากปัจจุบันเรือนจํากลางนครราชสีมาและเรือนจําพิเศษนครราชสีมา ซึ่งเรือนจํากลางนครราชสีมา มีฐานะเป็นเรือนจําประจําเขต 3 มีหน้าที่รับผู้ต้องขังรายวันตามปกติแล้ว ยังจะต้องรับผู้ต้องขังที่ป่วยมารักษาตัว และผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษสูงเกินกว่าอํานาจการควบคุมของเรือนจําอื่นอีก 17 แห่งในภาคอีสาน 

 

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า(ชพก.) อภิปรายฯในสภาฯ

 

“ทำให้เรือนจํากลางนครราชสีมา มีผู้ต้องขังล้นเรือนจําสูงถึง 347 คน จากความจุ 3,000 คนเศษ ของเรือนจําตามปกติ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อสุขอนามัย สวัสดิภาพของผู้ต้องขัง และระบบการบริหารจัดการของเรือนจําเป็นอย่างมาก” นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า(ชพก.) อภิปรายฯ

 

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

 

ในกระบวนมาตรการต่างๆ จากการแก้ไข มีหนทางหนึ่งที่จะแก้ไขเรื่องนี้ก็คือ การย้ายเรือนจําออก ไปนอกเมืองโคราช ซึ่งทางธนารักษ์และจังหวัดนครราชสีมา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้วยการจัดหาที่ราชพัสดุรองรับการก่อสร้างเรือนจําแห่งใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมือง 30 กิโลเมตร บนพื้นที่หนึ่งร้อยไร่เศษ เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อเทียบกับพื้นที่ 33 ไร่ในปัจจุบัน 

 

 

ถ้ามีการย้ายเรือนจําออกไปนอกเมืองแล้ว เทศบาลนครนครราชสีมาก็สามารถที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าวนี้ มาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ให้แก่คนโคราช

 

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

 

“ฉะนั้น ผมขอความกรุณาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้โปรดพิจารณาจัดสรรงบประมาณ มาเพื่อการย้ายเรือนจํากลางนครราชสีมาออกไปนอกเมือง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และพี่น้องชาวโคราชต่อ ไปด้วย” นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อภิรายฯ 

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

ผู้ต้องขังล้น ‘ชาติพัฒนากล้า’ เสนอย้าย ‘เรือนจำกลางโคราช’ ออกนอกเมือง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ