ข่าว

ขอฟังข้อมูลก่อนตัดสินใจ ต่ออายุ 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' 'ชายแดนใต้'

ฝ่ายค้านเชื่อ รัฐบาลต่ออายุ 'พ.ร.ก.ฉุกเฉิน' 'ชายแดนใต้' อีก เพราะตีโจทย์ไม่แตก ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอฟังข้อมูฒลก่อน

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึง การพิจารณาขยายการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 19 ก.ย. 2566  
ต่ออีก 3 เดือน ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ หรือไม่ว่า

แม้หน่วยงานต่างๆจะมีการประเมินสถานการณ์ขึ้นมา แต่ในมุมมองของรัฐบาลต้องขอดูก่อน เพราะถือเป็นเรื่องฉุกละหุกมาก แต่ในหลักการเดิมรัฐบาลนี้ต้องการให้บังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคง ดูแลพื้นที่แทน พรก.ฉุกเฉิน แต่ก็ต้องขอดูรายละเอียดในการประชุมก่อน

 

นายกัณวีร์ สืบแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรมเห็นว่า การพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ปาตานี หรือจังหวัดชายแดนใต้ คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากรัฐบาลยังคงตีโจทย์รากเหง้าแห่งปัญหาไม่ได้ หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นครั้งที่ 73 ในรอบเกือบ 20 ปี

สส.พรรคเป็นธรรมคาดว่าสุดท้ายรัฐบาลชุดใหม่ คงยังใช้สมมติฐานและสมการในการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ที่ยังคงกดทับปัญหาให้เป็นเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ โดยต้องพึ่งกลไกแก้ไขด้วยหน่วยความมั่นคงเท่านั้น

ข่าวที่น่าสนใจ