ข่าว

สุดอึ้ง เปิดทรัพย์สิน 'มนพร เจริญศรี' รมช.คมนาคม มีเงินอยู่แค่นี้

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 'มนพร เจริญศรี' รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม คนใหม่ มีเงินติดบัญชีอยู่แค่นี้ ไม่มีหนี้สิน

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 102 ที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะต้องยื่น “บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน” ของตน คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันเข้ารับตำแหน่ง หรือวันพ้นจากตำแหน่ง ในส่วนของ “มนพร เจริญศรี” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เรียกได้ว่าสุดทึ่ง เมื่อเปิดทรัพย์สิน พบว่ามีอยู่เพียงกว่า 6 พันบาท

มนพร เจริญศรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย มีรายได้ต่อปี เป็นเงินเดือนจำนวน 1,362,720 บาท มีรายจ่ายต่อปี เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเบี้ยประกันชีวิต รวม 730,714 บาท 

 

 

แต่ทรัพย์สินของนางมนพร มีอยู่เพียง 6,819.94 บาท เป็นบัญชีเงินฝาก 3 บัญชี แบ่งเป็นธนาคารกสิกรไทย 2 บัญชี และธนาคารกรุงไทย 1 บัญชี  ไม่มีที่ดิน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ และไม่มีหนี้สินเช่นกัน

 

สำหรับนางมนพร เจริญศรี ปัจจุบันอายุ 57 ปี เคยดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน จ.นครพนม, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.นครพนม เมื่อปี 2537 เขตอำเภอเมืองฯ รวม 2 สมัย รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.นครพนม 2 สมัย ถือเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรก ของ จ.นครพนม นอกจากนี้ ยังเป็น ประธานกรรมการพัฒนาสตรีนครพนม มีบุตรสาว 1 คน

 

 

‘เดือน มนพร เจริญศรี’ นอกจากผ่านประสบการณ์ทางการเมืองระดับการเมืองท้องถิ่นแล้ว ยังเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสนามระดับชาติ มากมาย อาทิ

 

  • โฆษกคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฏร
  • โฆษกคณะกรรมาธิการ พุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร,รองเลขาธิการ พรรคเพื่อไทย
  • เลขานุการ วิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร,ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม (กพสจ.)
  • รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ปี 2566

 

 

 

ข่าวยอดนิยม