ข่าว

'วราวุธ' เข้าพม.วันแรก ลั่นเตรียมสานต่องานที่พรรคเคยทำไว้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'วราวุธ' เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พม. เตรียมสานต่องานพ่อบรรหาร และพรรคชาติไทยพัฒนาเคยทำไว้ เร่งแก้ปัญหาสังคมเชื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็ววัน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กระทรวง ฯ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ศาลกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร องค์พระประชาบดี ก่อนเข้าห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รมว.พม.เข้า สักการะสิ่งศักดิ์ประจำกระทรวง

โดยภายในห้องทำงานได้มีการนำชุดโต๊ะทำงาน ชุดรับแขก และชุดโต๊ะอาหาร มาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายในห้องทำงานของนายวราวุธ มีรูปถ่ายครอบครัว ศิลปอาชา ประดับอยู่อยู่ทุกมุมห้อง บนโต๊ะทำงานเป็นรูปถ่ายนายบรรหารกำลังหอมแก้มนายวราวุธ ซึ่งนายวราวุธอธิบายถึงที่มาที่ไปของรูปนี้ว่า เป็นช่วงสมัยที่ตนอายุ 12 ปีและต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่ นายบรรหารไม่ได้มาส่ง เนื่องจาก เป็นวันที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันแรก

รูปบรรหารหอมแก้มท๊อปวราวุธในวัยเด็ก

รัฐมนตรีพม. กล่าวว่า ดีใจที่จะได้มาสานต่องาน ซึ่งบิดาหรือนายบรรหา ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และพรรคชาติไทยพัฒนาเคยทำไว้ ตนจะได้มาดูแลประชาชนคนไทยทั้ง 66 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้พิการและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เราจะได้มีโอกาสทำงาน ดึงความร่วมมือศักยภาพของทุกคนเพื่อให้ทุกคนยืนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศรีและเท่าเทียมกัน

ท็อป วราวุธ เข้าพม.วันแรก

นายวราวุธ กล่าวว่า การทำงานในกระทรวงพม.ไม่ได้มีเรื่องใดเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องด่วน เพราะมีหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ที่เราจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาของประชาชน วันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ปัญหาการเกิดต่ำ ซึ่งจะทำให้อนาคตประเทศไทยขาดแคลนแรงงานและกลุ่มคนที่เป็นสมองขึ้นมาพัฒนาประเทศ จึงถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราจะต้องมาแก้ปัญหา กลุ่มผู้พิการที่เราจะต้องดึงศักยภาพของเขาให้มาเป็นกำลังของสังคมไทย

 

รมว.พม.เข้ากระทรวงวันแรก

 

อย่างไรก็ตามกระทรวงพม.มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาโครงสร้างหลักของสังคมไทยทั้งสถาบันครอบครัวและคนทุกๆกลุ่ม โดยข้าราชการของกระทรวงพม. มีอยู่ทั่วประเทศ แต่งบประมาณที่ได้รับนั้นกลับสวนทางกับปริมาณภารกิจที่กระทรวงพม.ต้องดูแลประชาชนทั้งประเทศ เพราะหัวใจสำคัญที่หน่วยงานราชการจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยงบประมาณประจำปี ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้คงจะไม่สามารถใช้งบประมาณปี 67 ได้ทัน จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วน ภายในกระทรวงที่จะต้องเตรียมจัดทำงบประมาณ ปี 67 เพื่อนำเข้าสู่สภาในวาระต่อไปให้เร็วที่สุด

 

ส่วนกรณีการแก้ปัญหาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว นายวราวุธ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ขอให้ผู้สูงอายุอย่าเพิ่งตระหนกตกใจ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ทุกมาตราการเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กระทรวงพม.เพียงกระทรวงเดียวคงไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องปรึกษากับหน่วยงานต่างๆกระทรวงอื่นๆ เนื่องจากมีขั้นตอนในการพิจารณา และที่สำคัญ เมื่อคุยกันเสร็จแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตนจึงคิดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ กว่าจะได้ความชัดเจน ว่ามาตราการใหม่จะเป็นอย่างไรและหากสิ่งใดที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ก็ขอให้มั่นใจว่า กระทรวงพม. เราจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขอให้สบายใจได้ว่า ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

สำหรับเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อมโยงไปถึงเรื่องครอบครัวรัฐมนตรีจะมีนโยบายอย่างไร นายวราวุธพูดถึงภาพรวมว่า การที่มีสภาพสังคมที่อบอุ่นจากการที่มีครอบครัวอบอุ่นนั้น จะเป็นการคืนแนวทางของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เป็นการคืนลูกหลานให้กับครอบครัว และเราจะคืนครอบครัวให้กับชุมชนและจะคืนชุมชนเหล่านั้นให้กับสังคมของแผ่นดินไทยของพวกเรา เพื่อให้มีความอบอุ่นใกล้ชิดและมีความเข้าใจถึงกลไกลของสังคมอย่างแท้จริง ซึ่งเมื่อวันก่อนตนก็ได้ไปกราบแม่แจ่มใส ศิลปอาชา และพี่สาว คือนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เพราะหากไม่มีสองคนนี้ คงไม่มีวราวุธ ความกตัญญูรู้คุณ มีสัจจะ มีคุณค่า ในสังคมไทยเป็นบริบทที่มีมาช้านาน หากสังคมไทย ครอบครัว มีความอบอุ่นแข็งแรงตนก็เชื่อว่าหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะลดน้อยถอยลงไปในที่สุด

 

ภารกิจของกระทรวงพม.ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนทุกเรื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาเด็กและปัญหาแต่ละช่วงวัยจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ มีวิชาความรู้เพื่อนำมาเป็นกำลังสำคัญมาเป็นกำลังของสังคม โดย กระทรวงมีศูนย์บริบาลของผู้สูงอายุ รวมไปถึงภาคเอกชนให้ความสำคัญให้การบริการกับผู้สูงอายุเหล่านี้ ซึ่งเรานะต้องเร่งทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว แต่จะบอกว่าเป็นผลภายใน 3-6 เดือนหรือไม่นั้น ก็ต้องเรียนว่า ปัญหาของกระทรวงพม.ไม่ใช่จะแก้ได้ภายใน3-6เดือน หรือ1ปี แต่เป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ปรับเปลี่ยนกระบวนความคิด การทำงาน ดังนั้นคงไม่สามารถเห็นผลได้โดนเร็ว แต่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นพัฒนาการภายใน3-6เดือน อย่างแน่นอน 

 

นายวราวุธ เปิดเผยด้วยว่าการเข้ากระทรวงพม.วันนี้เป็นวันแรก ไม่ได้ถือฤกษ์อะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่รับทราบว่า เป็นวันดี กับคนที่เกิดปีฉลู ส่วนของดีที่นำติดตัว มาเข้ารับตำแหน่งรมว.พมว่า สิ่งที่พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา 2 สิ่งคือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระที่พ่อบรรหาร ศิลปะอาชาพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ อีกองค์คือ พญาครุฑ พระอาจารย์วรา ซึ่งเป็นของแม่แจ่มใส มอบให้ติดตัว เป็น 2 สิ่งที่นำติดตัวมาโดยตลอด ถือว่าไปไหน มีพ่อกับแม่ อยู่กับเราตลอดเวลา ทำให้อบอุ่น เปรียบเสมือนเป็นสถาบันครอบครัว

พระร่วงโรจนฤทธิ์ ของนายบรรหาร ที่นายวราวุธห้อยคอติดตัว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ