ข่าว

ใครเป็นใคร ใน 'นามเรียกขาน' ผ่าน ว. ' ครม.' เศรษฐา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ครม.' เศรษฐา มี 'นามเรียกขาน' ผ่านว. อย่างไร ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างตำรวจกับหน่วยงานในสังกัด ขแงแต่ละกระทรวง

เปิดนามเรียกขานสำหรับนายกรัฐมนตรีและครม. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารร่วมตำรวจและหน่วยงานในสังกัด  เริ่มจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันคือนาย เศรษฐา ทวีสิน มีนามเรียกขานว่า สร.1 โดยรองนายกฯจะมีนามเรียกขาน สร.เช่นกันตามลำดับรองนายกรัฐมนตรี เช่นสร.2 เป็นต้น

 

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี (สร.1)

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนามเรียกขาน สนามไชย1 ปัจจุบันคือนาย สุทิน คลังแสง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นามเรียกขานว่า มท.1 ปัจจุบันคือนายอนุทิน ชาญวีรกูล
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นามเรียกขานว่า เสมา 1 ปัจจุบันพล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นามเรียกขานว่า วายุภักษ์ 1 ปัจจุบันนาย เศรษฐา ทวีสิน นั่งควบ

 

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นามเรียกขาน รัตนะ 1 ได้แก่ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ นามเรียกขาน เชตุพน 1 ได้แก่นาย ภูมิธรรม เวชยชัย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นามเรียกขาน เทเวสน์ 1 ได้แก่ นาย ชลน่าน ศรีแก้ว

 

ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ( เทเวศน์ 1 )

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นามเรียกขาน สราญรมย์ 1 ได้แก่นาย ปานปรีย์ พหิทธานุกูล
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นามเรียกขาน รัศมี 1 นาย พีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นามเรียกขาน พญานาค 1 ได้แก่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นามเรียกขานราชรถ 1 ได้แก่ นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม ( ราชรถ 1 )

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นามเรียกขาน ทัศนะ1 ได้แก่ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นามเรียกขาน พัฒนา1 ได้แก่ นาย วราวุธ ศิลปะอาชา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนามเรียกขาน สุริยะ1 ได้แก่ ศุภมาส อิสระภักดี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นามเรียกขาน  ธรณี 1 ได้แก่ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง

 

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นามเรียกขาน ไตรเทพ 1 ปัจจุบันได้แก่ พิพัฒน์ รัชกิจประการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นามเรียกขาน บุษบก 1 ได้แก่ นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นามเรียกขาน  วิษณุ 1 ได้แก่ น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นามเรียกขาน สนเทศน์ 1 ได้แก่ นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว. ดิจิทัลฯ ( สนเทศน์ 1 )

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด