ข่าว

'พิชิต ชื่นบาน' กับที่มาฉายา 'ทนายถุงขนม' ของ ตระกูลชินวัตร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดที่มาฉายา 'ทนายถุงขนม' ของ 'พิชิต ชื่นบาน' ทนายความ ผู้อยู่เคียงข้าง ตระกูลชินวัตร สู่เก้าอี้ (ว่าที่) รมต.ใหม่

จู่ๆ ก็มีชื่อโผล่ “โผ ครม.” เศรษฐา วินาทีสุดท้าย สำหรับ “พิชิต ชื่นบาน” เจ้าของฉายา “ทนายถุงขนม” นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หากคนวงในต่างรู้ดี ว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะ “พิชิต” ได้รับความไว้วางใจจาก “ครอบครัวชินวัตร” ให้เป็นทีมทนายความสู้คดีดังที่ปรากฎไปทั่วประเทศ รวมทั้งตัวนายกฯ “เศรษฐา” เอง ก็คอนเฟิร์มว่า ชื่อของ “พิชิต ชื่นบาน” อยู่ในโผมาตั้งแต่แรก

พิชิต ชื่นบาน

“พิชิต ชื่นบาน” หัวหน้าทีมกฎหมายตระกูลชินวัตร ดีกรีการศึกษาเรียกว่าไม่ธรรมดา เพราะเขาจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขากฎหมายมหาชน เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 34 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขาจึงมีดีกรีเป็นดอกเตอร์

 

 

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี พิชิต ชื่นบาน ทำงานเป็นทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย ก่อนกระโดดลงเล่นการเมือง เป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย พรรคไทยรักษาชาติ

พิชิต ชื่นบาน

ที่มาฉายา “ทนายถุงขนม”

 

 

ด้วยความที่ “พิชิต ชื่นบาน” เป็นทีมทนายความของครอบครัว “ชินวัตร” สู้คดีดังที่ปรากฎไปทั่วประเทศ แต่คดีที่ยังจำได้ จนเป็นที่มาให้ได้รับฉายาว่า “ทนายถุงขนม” คือกรณีที่เขาหิ้วถุงขนม ใส่เงินสด 2 ล้านบาท ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระหว่างการพิจารณาคดีที่ดินรัชดาฯ ที่ “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นจำเลย และศาลมีคำสั่งจำคุก พิชิต ชื่นบาน 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ฐานละเมิดอำนาจศาล

 

 

 

จากนั้น สภาทนายความ มีมติเสียงข้างมาก 9 ต่อ 3 เสียง ให้ลงโทษหนักสุด ลบชื่อ พิชิต ชื่นบาน ออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ จนทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความได้เป็นเวลา 5 ปี

 

 

จากนั้นไม่นาน พิชิต ชื่นบาน จึงลงสนามการเมือง ได้เป็น สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และมีบทบาทอย่างแข็งขันในการสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรม

       พิชิต ชื่นบาน

 

ต่อมาในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกจากเขาจะมีบทบาทในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยแล้ว เขายังทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความ สู้คดีจำนำข้าว ให้กับ ยิ่งลักษณ์ ด้วย

 

 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรี ตามนัยแห่ง รัฐธรรมนูญมาตรา 160  

 

 

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี
  3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  4. มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
  5. ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
  6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98
  7. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
  8. ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง

 

 

ทั้งนี้ เมื่อดูคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว “พิชิต ชื่นบาน” อาจมีคุณสมบัติ ไม่ตรงกับลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรี ที่รัฐธรรมนูญ กำหนดหรือไม่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ