ข่าว

ฮือฮา'โผครม.'ใหม่ ลูก 'เนวิน'ผงาด รมว.ท่องเที่ยว 'ชลน่าน'คุมกระทรวงหมอ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'โผครม.' เศรษฐา 1 พลิก ฮือฮาลูก 'เนวิน' ผงาด รมว.ท่องเที่ยว สมศักดิ์ เทพสุทิน กินแห้ว - 'ชลน่าน' ได้ดีขึ้นว่าการกระทรวงคุณหมอ

มีความเคลื่อนไหว การจัดทำบัญชีรายชื่อครม.หรือโผครม.เศรษฐา 1 ล่าสุด เช้าวันนี้ เป็นที่ฮือฮาเมื่อปรากฏชื่อ นาย ไชยชนก ชิดชอบ บุตรชายนายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งอายุไม่ถึงเกณฑ์ เป็นรัฐมนตรี มีชื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แทน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งถูกโยกไปเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทน นาย วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ถูกย้ายไปนั่งว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

ไชยชนก ชิดชอบ บุตรชาย เนวิน ชิดชอบ

ขณะที่นาย อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  ได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.คมนาคม 

ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ปรากฏชื่อของ นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคซึ่งไม่มีรายชื่ออยู่ในโผครม.ก่อนหน้านี้ รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ถูกคาดหมายว่าจะได้เก้าอี้ รมว. เกษตรฯเพื่อผลักดันโครงการโคล้านตัว กลับไม่ปรากฏชื่อเป็นรัฐมนตรี ในโผครม.ล่าสุดนี้ 

 

แต่ สส.กทม. หนึ่งเดียวของเพื่อไทย อย่าง ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ มีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นาย ดนุพร ปุณณกันต์  น.ส.จิราพร สินธุไพร และ น.ส. ขัตติยา สวัสดิผล

โผครม. เศรษฐา 1 ล่าสุด ประกอบไปด้วย

 

 • นายกรัฐมนตรี นาย เศรษฐา ทวีสิน
 • รองนายกรัฐมนตริ (ความมั่นคง) พล ต.อ. พัชรวาท วงษ์สวรรณ
 • รองนายกรัฐมนตริ (กฎหมาย) นาย ชูศักดิ์ ศิรินิล
 • รองนายกรัฐมนตรี นาย ภูมิธรรม เวชยชัย
 • รองนายกรัฐมนตริ (เศรษฐกิจ) นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง
 • รองนายกรัฐมนตรี นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
 • รองนายกรัฐมนตรี นาย สพัฒนพงษ์ พันธ์มิเชาว์

   
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นาง นลินี ทวีสิน
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นาย นายสทิน คลังแสง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล ต.อ. พัชรวาท วงษ์สวรรณ
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นาย เผ่าภูมิ โรจนสกุล
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นาย ไชยชนก ชิตชอบ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นาย วราวุธ ศิลปอาชา
 • รัฐมนตริว่าการกระทรมการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย สรอรรถ กลิ่นประทุม
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาง มนพร เจริญศรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นาย ทรงศักดิ์ ทองศรี
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มิเชาว์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ม.ล. ชโยทิต กฤตากร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย ภมิธรรม เวชยชัย
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย สันติ พร้อมพัฒน์
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย ชาดา ไทยเศรษฐ์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นาย สชาติ ชมกลิ่น
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาว ตรีนช เทียนทอง
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาว ณหทัย ทิวไผ่งาม
 • รัฐมนตริช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาว ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาย เกื้อกุล ด่านชัยวิจิตร
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นาย สุริยะ จึงร่งเรืองกิจ
 • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นาย ดนุพร ปณณกันต์
 • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาว จิราพร สินธุไพร
 • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาว ขัตติยา สวัสดิผล
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ