ข่าว

เปิด 'เงินเดือน สว.' ว้าวมากได้เยอะเป็นแสน มีทั้งค่าเดินทาง ค่าซักเสื้อผ้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดข้อมูล 'เงินเดือน สว.' ว้าวมากแต่ละคนได้เยอะเป็นแสน แถมมีผู้ช่วยได้อีก 8 คน สวัสดิการอีกเพียบ เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง แถมค่าซักเสื้อผ้า ประชาชนจับตาทำงานคุ้มเงินเดือนหรือไม่

หลังจากการแสการโหวตนายกฯ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในวาระการโหวตพบว่ามี สมาชกวุฒิสภา (สว.) จำนวนมากที่ งดออกเสียง ส่งผลให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ผ่านการโหวตนายกฯ ในรอบแรก และจะต้องจับตาดูกันต่อในวันที่ 19 ก.ค. 2566 ว่า ท่าที่ของ สว. จะเป็นอย่างไรก็ จะยังคงสงวนสิทธิ งดออกเสียงเหมือนการโหวตรอบที่ผ่านมาหรือไม่ 

 

 

อย่างไรก็ตามจากการที่ สว. งดออกเสียงในการ โหวตนายกฯ เรียกว่าเกิดกระแสการวิจารณ์อย่างหนัก จากประชาชน ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการทำงานที่ไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ได้รับซึ่งเป็นเงินสูงถึง 100,000 กว่าบาท และยังมีค่าสวัสดิการอื่นๆ รวมไปถึงเบี้ยเลี้ยง ค่าประชุม ด้วย โดยที่ผ่าน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยแพร่หนังสือคู่มือชื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ฉบับที่ตีพิมพ์เดือนเมษายน 2562  โดยรายละเอียดมีการ กำหนดค่าตอบแทนในการนั่งอยู่ในตำแหน่ง "เงินเดือน สว." และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งต่างๆ รววมถึงค่าสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สว. ไว้ดังนี้

1. "เงินเดือน สว." และเงินเพิ่ม 
 
สว. ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 71,230 บาท และได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ 42,330 บาท รวมเป็นเดือนละ 113,560 บาท ประธานวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่ง  74,420 บาท/เดือน และได้รับเงินเพิ่ม  45,500 บาท/เดือน รวมเป็นเดือนละ 119,920 บาท ส่วนรองประธานวุฒิสภาได้รับเงินประจำตำแหน่ง  73,240 บาท/เดือน และได้รับเงินเพิ่ม 42,500 บาท/เดือน รวมเป็น 115,740 บาท/เดือน

 

 

2.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยประจำตัว จำนวน 8 คน ดังนี้ 
 

 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สว. คนละ 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 24,000 บาท/เดือน
 • ผู้ชำนาญการประจำตัว สว. คนละ 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 • ผู้ช่วยดำเนินงานของ สว. คนละ 5 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
   

 

 

3.เบี้ยประชุมกรรมาธิการ ครั้งละ 1,500 บาท 
ค่าพาหนะในการเดินทางครั้งแรกเพื่อเข้ารับหน้าที่ที่รัฐสภา และค่าเดินทางเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

 

 

4.สิทธิรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก

กรณีรักษาผู้ป่วยใน

 • ค่าห้องและอาหารต่อวัน (ไม่เกิน 31 วันต่อครั้ง) 4,000 บาท
 • ค่าห้องไอซียู (สูงสุด 7 วันต่อครั้ง) 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อครั้ง 100,000 บาท
 • ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดต่อครั้ง 120,000 บาท
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (ไม่เกิน 31 วันต่อครั้ง) 1,000 บาท
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่อครั้ง 4,000 บาท

 

การคลอดบุตร

 • คลอดธรรมชาติ 20,000 บาท
 • คลอดโดยการผ่าตัด 40,000 บาท
 • การรักษาทันตกรรมต่อปี 5,000 บาท

 

กรณีรักษาผู้ป่วยนอก

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปต่อปี 90,000 บาท
 • อุบัติเหตุฉุกเฉินต่อครั้ง 20,000 บาท
 • ตรวจสุขภาพประจำปี 7,000 บาท

 

5.ค่าเดินทางไป-กลับประชุมรัฐสภา

 • เบิกตามระยะทางที่ ส.ส. และ ส.ว. ได้แจ้งไว้ครั้งแรก
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
 • เบี้ยเลี้ยง 270 บาท/วัน/คน

 

6.ค่าเช่าที่พักกรณีเบิกตามจริง 

 • ค่าห้องพักคนเดียว 2,500 บาทต่อวันต่อคน 
 • ค่าห้องพักคู่ 1,400 บาทต่อวันต่อคน 
 • ค่าห้องพักเบิกแบบเหมาจ่าย 1,200 บาทต่อวันต่อคน 

 

 

 

7.เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ
กรณีเบิกเหมาจ่าย

 • ค่าเครื่องแต่งตัวเหมาจ่าย 9,000 บาท/คน
 • กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
 • อัตราค่าเช่าที่พักแบ่งตามกลุ่มประเทศ 4,500 – 14,000 บาท/วัน/คน


รวมค่าใช้จ่าย "เงินเดือน สว." เฉลี่ยๆ ราวมๆ 4.6 ล้านบาท/1 คน /ปี
ค่าเฉลี่ยรวม สว. 250 คนมีค่าใช้จ่ายที่ 1,128 ล้านบาท/ปี 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ