ข่าว

'วันนอร์' นัดประชุมรัฐสภา ‘โหวตนายกรัฐมนตรี’ รอบ 2

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการรัฐสภา ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง สส.-สว. ตามที่ ‘วันนอร์’ นัดประชุมรัฐสภา ‘โหวตนายกรัฐมนตรี’ รอบ 2 ในวันพุธ 19 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร 2 ถึง สส. และสว. เรื่อง การประชุมร่วมรัฐสภา เนื่องด้วยประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 19 ก.ค.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 

โดยมีเรื่องเสนอใหม่ คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) หรือโหวตนายกรัฐมนตรี 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การออกหนังสือด่วนที่สุดของ เลขาธิการรัฐสภา เป็นไปตามคำสั่งของ วันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือ วันนอร์ ประธานรัฐสภา หลังโหวตนายกฯ ครั้งแรก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ไม่ผ่าน ด้วยคะแนน 324 เสียง ห่างจากเป้าหมายที่ 376 เสียงอยู่ที่ 52 เสียง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ