ข่าว

ปลอมคลิป-รายงานประชุมผู้ถือ 'หุ้นitv' หรือไม่ ใช้วิธีตรวจสอบได้แบบละเอียด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อ.อ๊อด วิเคราะห์ ตัดต่อคลิป-ปลอมเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือ 'หุ้นitv' หรือไม่ใช้กระบวนการพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบลายเซ็นและคลิปได้แบบละเอียด

เรื่องราวร้อนในวงการการเมืองหลังจากที่ข่าว 3 มิติเปิดเผยคลิปวีดีโอประชุมผู้ถือ "หุ้นitv" ซึ่งในคลิปและเอกสารรายงานการประชุมมีเนื้อความที่ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะที่มีการสอบถามประธานที่ประชุมจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งมีการถามถึงสถานะของ itv ว่ายังทำสื่ออยู่หรือไม่ เรื่องราวดังกล่าวสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารการประชุมผู้ถือ "หุ้นitv" หรือไม่  

 

 

 

 

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.อ๊อด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นถึงวิธีการ และกระบวนการตรวจสอบว่าเอกสารรายงานการประชุมและคลิปการประชุมผู้ถือ "หุ้นitv" มีการปลอมแปลงหรือไม่ ไว้อย่างน่าสนใจว่า ตามหลักการและขบวนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ว่าเอกสารและคลิปวิดีโอมีการปลอมแปลงหรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์  โดยการตรวจเอกสารเป็นหนึ่งสาขาของนิติวิทยาศาสตร์ มีการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของนิติวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์  หรือ อ.อ๊อด  

ในกระบวนการตรวจสอบนั้น จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านที่ทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ เอกสารว่าเป็นเอกสารปลอม ลายเซ็นปลอมหรือไม่ และคนที่จะดำเนินการตรวจสอบได้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้นับการแต่งตั้งโดยศาลเท่านั้น 

 

 

ตัวอย่างการตรวจสอบลายเซ็น

 

ส่วนสาขาดังกล่าวมีการเรียนการสอนทั่วประเทศ หลักๆเป็นการตรวจฟิสิกส์ เคมี เพื่อดูความเก่าของกระดาษ อายุของกระดาษ มีการทำกระดาษเก่าหรือกระดาษใหม่ รวมไปถึงการตรวจสอบว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือปลอม สำหรับกระบวนการตรวจสอบลายเซ็นปลอมนั้นจะมีการดูเรื่องของน้ำหนัก การโค้งเว้า ดูเรื่องการลงน้ำหนักในแต่ละจุด แต่ละตัวอักษร แต่ละตารางมิลลิเมตร ผ่านการใช้กล้องส่อง เพื่อเปรียบเทียบกับลายเซ็นจริง  นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาน้ำหนัก ความตื้นลึกหนาบาง และดูชนิดของน้ำหมึกว่าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่  กรณีการตรวจสอบชนิดของน้ำหมึกขทางกองพิสูจน์หลักฐานมีการทำข้อมูลชนิดของน้ำหมึกแต่ละวันหมดเลย  หลังจากนนั้นมีการใช้เทคนิคการแยกสีน้ำหมึก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยี่ห้อหมึก เวลาใช้ปากกาตัวไหนเซ็นสามารถเทียบกับเอกสารฉบับได้ ดังนั้นหากมีการทำเอกสารปลอม รายงานการประชุมปลอม เซ็นเอกสารปลอม สามารถตรวจสอบได้ที่สถาบันนิติเวช  กระทรวงยุติธรรม กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

 

รศ.ดร.วีรชัย ยังระบุเพิ่มเติมถึงประเด็นเอกสารและคลิปวีดีโอประชุมผู้ถือ "หุ้นitv" ว่า สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือ "หุ้นitv" หากต้องมีการพิสูจน์หลักฐาน รายงานที่ถูกจัดทำขึ้นนั้นใครเป็นคนทำกันแน่ เป็นของจริงหรือของปลอม มีการสารภาพกันแล้วหรือแม้แต่เรื่องเสียงที่มีการบันทึกไว้ ก็จะมีอีกฝ่ายเป็นผู้ตรวจสอบ digital footprint ทั้งนี้สามารถตรวจสอบในเรื่องของความถี่ ได้แน่นอน ตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลสามารถตรวจสอบได้ เพราะมีบุคลากรที่เคยทำงานพิสูจน์หลักฐานมาก่อน รู้วาจะต้องดำเนินการอย่างไร 

 

 

ตัวอย่างตรวจสอบยน้ำหมึก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ