ข่าว

'สมศักดิ์' ปัดออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่ รอวัน 'ทักษิณกลับบ้าน'

'สมศักดิ์' ยืนยันระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ ไม่ได้เอื้อ 'ทักษิณกลับบ้าน' แจงไม่เข้าเงื่อนไข 'ผู้ถูกกักกัน' วอนหยุดบิดเบือนสร้างความขัดแย้ง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยืนยันไม่ได้เอื้อนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับบ้าน หลังประจวบเหมาะเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ประกาศราชกิจจานุเบกษาระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ.2566


โดยชี้แจงเหตุผล ทำไมนายทักษิณไม่เข้าเงื่อนไข "ผู้ถูกกักกัน" หรือ ไม่ต้องจำคุกในเรือนจำ หรือ สามารถจำคุกนอนเรือนจำได้ เพราะ ผู้ถูกกักกัน คือ ผู้กระทำผิดติดนิสัย เกี่ยวกับคดีที่ศาลเคยลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง จะต้องถูกควบคุมตัวไว้ภายในสถานที่กักกัน เพื่อป้องกันทำผิด และปรับนิสัย พร้อมฝึกหัดอาชีพ แต่หากผู้ถูกกักกันมีโทษจำคุก ก็ให้รับโทษจำคุกให้ครบก่อน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า นายทักษิณไม่ได้เข้าเงื่อนไขระเบียบใหม่นี้เลย จึงเป็นการบิดเบือน เพื่อให้สังคมเข้าใจตนผิด 

กักกันแตกต่างกักขัง 
นักโทษเข้าใหม่ต้องเข้ารับการ "กักขัง" ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก่อนทุกคน 
ส่วนการ "กักกัน" เมื่อรับโทษครบแล้ว แต่เป็นนักโทษคดีร้ายแรงและกระทำผิดซ้ำ จะต้องเป็น "ผู้ถูกกักกัน" ตามกฎหมาย JSOC หรือ ใส่กำไร EM ต่ออีกไม่เกิน 8 ปี

 

สำหรับระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฎิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ.2566 จะช่วยเฝ้าระวังกับคนที่ทำผิดซ้ำๆ อย่าง คดีฆ่าข่มขืน หรือ ฆาตกรต่อเนื่อง อย่าง นายสมคิด พุ่มพวง หรือ ไอซ์ หีบเหล็ก ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลย นายสมศักดิ์พยายามช่วยผลักดันเพื่อเฝ้าระวังบุคคลอันตราย ที่ชอบก่อเหตุซ้ำๆ ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ ก็กำหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบในการบังคับตามคำสั่งคุมขังภายหลังพ้นโทษ หรือ คำสั่งคุมขังฉุกเฉินตามที่ศาลกำหนด โดยให้นำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ด้วยเหตุนี้จึงต้องออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพของผู้ถูกกักกันและบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้ใช้มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ หรือคำสั่งคุมขังฉุกเฉินให้เกิดความเหมาะสมและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
 

"ระเบียบใหม่ จะเห็นได้ว่า ทำให้กฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการจะช่วยผู้ต้องขังหรือผู้ที่กำลังจะรับโทษ ให้ถูกกักกันสถานที่อื่นแทน ดังนั้น ผมขอให้คนบางกลุ่ม ที่พยายามบิดเบือนว่า การออกระเบียบราชทัณฑ์ฉบับใหม่ เพื่อรองรับอดีตนายกฯทักษิณ ไม่ต้องคิดคุกในเรือนจำนั้น เลิกสร้างความเข้าใจผิด หรือ ดึงเป็นเรื่องการเมือง ทั้งที่พี่น้องข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม พยายามสร้างกฎหมาย ออกระเบียบ เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ซึ่งมองว่า พฤติกรรมที่พยายามสร้างความขัดแย้ง ควรยุติลงได้แล้ว เพราะประเทศอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล และกำลังจะเดินหน้าแล้ว ก็ควรช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดี" นายสมศักดิ์กล่าว
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

ข่าวยอดนิยม