ข่าว

9 มิ.ย.นี้ ‘กกต.’ จัดงานครบรอบ 25 ปี แถลงสรุปผลงานช่วงบ่าย

'กกต.' เตรียมจัดงานครบรอบ 25 ปี แถลงสรุปผลงานช่วงบ่าย 9 มิ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด “เส้นทางการจัดการเลือกตั้งสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน”

นับแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2541 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 25 ปี ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก่อตั้งขึ้น กกต. ต้องฟันฝ่าวิกฤตการณ์ปัญหาอุปสรรคนานัปการ ด้วยความทุ่มเทและปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในหลัก “สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย” จัดการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ การควบคุมดูแลพรรคการเมือง รวมถึงการให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา สำเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จึงได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาฯ ขึ้น ซึ่งในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงองค์พระพรหม ณ บริเวณ ศาลพระพรหม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีสงฆ์ โดยถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องจตุปัจจัย ไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดอาวุธวิกสิตาราม

 

และในช่วงบ่ายเป็นการแถลงสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้แนวคิด “เส้นทางการจัดการเลือกตั้งสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน” โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จวบจนปัจจุบัน กกต. ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเลือกตั้งรองรับยุคดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น

 

9 มิ.ย.2566 ครบรอบ 25 ปี กกต.

 

โดยให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote อำนวยความสะดวกในการแจ้งเบาะแสทุจริต ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด พัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยแอปพลิเคชัน Civic Education การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งที่โปร่งใสและแม่นยำ ด้วยระบบ ECT Report รวมถึงการให้บริการทางสายด่วน 1444 จึงทำให้ทุกการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9 มิ.ย.นี้ ‘กกต.’ จัดงานครบรอบ 25 ปี แถลงสรุปผลงานช่วงบ่าย

ข่าวยอดนิยม