ข่าว

คณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล คลอดทีม สานต่อ 5 เรื่อง - พิธา เล็งเดินสายตจว.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุมคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล โดยมีหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นประธาน ไฟเขียวเพิ่มคณะทำงานในระดับนโยบายจากเดิม 7 ชุด เพิ่มเติมใหม่อีก 5 ชุด ครอบคลุมต้านคอร์รัปชั่น ส่วย ที่ดินทำกิน ผุดแนวคิดใหม่ คณะกรรมการสัญจร ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาในภูมิภาค

ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์   หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล  พร้อมด้วย  น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะคณะกรรมการฯ  แถลงผลการประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก โดยเป็นวาระประชุมติดตามผลการทำงานของ 7 คณะทำงาน มีรายชื่อตัวแทนพรรคการเมือง พรรคละ 1 คน ในแต่ละคณะทำงาน มี 8 รายชื่อ

 

 


สำหรับวันนี้ คณะทำงานด้านพลังงานและราคาน้ำมันดีเซล ได้อธิบายผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากรัฐบาลปัจจุบันไม่ลดภาษีสรรพสามิต ราคาพลังงานจะขึ้นไปเท่าใด และยังมีวาระกำหนดบทบาทการทำงาน และ ผลลัพธ์ที่ต้องการเห็นจากคณะทำงานทั้ง 7 ชุด และกำหนดกรอบทำงานให้คณะทำงานชุดที่เหลือเพื่อให้มีเอกภาพ สร้างผลลัพธ์ได้จริง  ที่ประชุมยังกำหนดคณะทำงานเพิ่มเติม เพราะยังประเด็น ที่ประชาชนให้ความสนใจและสร้างผลกระทบ ได้แก่ 

1) คณะทำงานเศรษฐกิจและรัฐบาลดิจิทัล 
2) คณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่น ส่วย 
3) คณะทำงานสาธารณสุข (เน้นด้านการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล) 
4) คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของสังคมไทย 
5) คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ

 

 

 

นายพิธา  กล่าวว่า   วันพุธที่  7 มิ.ย. จะมีการประชุมในระดับหัวหน้าพรรค เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ในวันนี้ไปพูดคุยหารือต่อไป ในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล  จะมีการตั้งคณะกรรมการสัญจร เพื่อลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยด้วย

 

.

ก้าวไกล ลั่นเดินหน้าทำงาน ทุกปัญหารอไม่ได้ 

.


นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล  รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการฯ  กล่าวว่า
 วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมงานกัน และใช้ทุกวินาทีอย่างคุ้มค่า   จึงไม่รอ เพราะทุกวินาทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไป และเป็นความเดือดร้อนของประชาชน

 

 

 


พรรคเพื่อไทยมี 5 ข้อเสนอแนะ เป็นกรอบทำงานใหญ่ คือ

1) ความมั่นคงทางการคลัง การใช้งบประมาณต้องคิดคำนวณผลลัพธ์ให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชน ลดการขาดทุนทางการคลังลงเรื่อย ๆ 

.

2) ระบบภาษีต้องมีประสิทธิภาพ มีฐานภาษีที่สูงขึ้น ดึงคนเข้ามาในระบบภาษีได้มากกว่าเดิม ซึ่งจะนำมาสู่รายได้ของรัฐที่เพิ่มขึ้น อัตราภาษีจึงต้องคำนวณอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบทั้งแง่บวกและแง่ลบ ต้องไม่กระทบทางภาคเอกชนและภาคการระดมทุน

.

3) การออกแบบนโยบาย ต้องคิดถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม 

.

4) ในแต่ละคณะทำงานต้องวางแผนการทำงานในระยะสั้น เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน รวมถึงระยะกลางและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

.

5) เปิดให้ประเทศมีการต่างประเทศที่สร้างรายได้ ประเทศไทยต้องเปิดขึ้นเพื่อเชื่อมกับโลกและดึงดูดการค้าการลงทุนซึ่งจะนำมาสู่รายได้มหาศาลที่เพิ่มขึ้น

.

พรรคประชาชาติ มองวาระแก้ไขปัญหาที่ดิน

.

 

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง  เลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะคณะกรรมการฯ  กล่าวว่า ในคณะทำงานเดิม 7 ชุด ได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำแผนแม่บทเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยากจน และปัญหารากเหง้าคือที่ดินทำกิน ต้องกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพราะตอนนี้คนไทยกำลังอยู่ในแผ่นดินผิดกฎหมายมายาวนาน เพราะรัฐบาลประกาศแนวเขตภาคพื้นที่ของประชาชน ปัญหาดังกล่าวคงไม่แก้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา คือไปทวงคืนผืนป่า และทำให้คนถูกจับกุม ป่าลดลง แต่คนเข้าเรือนจำมากขึ้น

 

 

 


นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ   รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะคณะกรรมการฯ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคร่วมรัฐบาลล้วนเห็นตรงกันว่าเป็นวาระเร่งด่วน เช่นเดียวกับราคาพลังงาน ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และคณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคม จะไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับรัฐสวัสดิการเท่านั้น แต่มุ่งให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันอย่างเท่าเทียม

 

 


นายวสวรรธน์ พวงพรศรี  หัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลัง ในฐานะคณะกรรมการฯ   กล่าวว่า การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร รวมถึงแหล่งน้ำ นวัตกรรมเกษตร ซึ่งต้องการต่อยอดพรรคก้าวไกลที่ตั้งใจจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ผ่าน พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า รวมถึงติดตามความคืบหน้าของงานด้านต่างๆ ต่อไป

 

 


นายวิรัตน์ วรศริน   เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะคณะกรรมการฯ   กล่าวว่า  สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ตราไว้ตั้งแต่ปี 2507 แต่ปัจจุบันนี้มีประชากรไทยเพิ่มขึ้น 35 ล้านคน จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม แล้วเป็นนโยบายลำดับแรกของ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินของตัวเอง

 

 

 


นายกัณวีร์ สืบแสง  เลขาธิการพรรคเป็นธรรม ในฐานะคณะกรรมการฯ   ยืนยันว่า ทุกคณะทำงานจะต้องทำงานในเรื่องที่เร่งรัดอย่างแท้จริง แม้วันนี้จะมีเพียง 12 คณะทำงาน   แต่จะเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง พรรคเป็นธรรม เน้นย้ำเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ หรือปาตานี ในทุกมิติ

 

 

 

 ตัวแทนพรรคพลังสังคมใหม่ เห็นด้วยกับทุกข้อเสนอ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน

 

.

พิธา : ย้ำหลักคิดทำการบ้านล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เสียเวลา

.

 

นายพิธา ชี้ว่า ผลลัพธ์ของการทำงานคณะทำงาน ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพราะยังมีรัฐบาลรักษาการทำหน้าที่อยู่ จะเกิดการทำงานทับซ้อน ทำให้ข้าราชการเกิดความสับสน แต่หลายเรื่องรัฐบาลเดิมก็โยนมาให้รัฐบาลใหม่แล้ว  จึงต้องทำงานล่วงหน้า จะได้ไม่ต้องมีการปฐมนิเทศหรือฮันนีมูนกันใหม่ ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลต่อสื่อมวลชน หากรัฐบาลเดิมไม่คิด ก็จะมีข้อเสนอให้ไปทำต่อได้เป็นเรื่องของการช่วยกันคิด   ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ต้องการคือหลังการจัดตั้งรัฐบาล รัฐบาลชุดที่ 30 จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แม้ทุกพรรคจะเห็นปัญหาเดียวกัน แต่ไม่ใช่มีวิธีแก้เดียวกัน จึงจำเป็นต้องพูดคุยกันเพื่อสงวนจุดต่าง 

 

 

คณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล  คลอดทีม  สานต่อ 5  เรื่อง - พิธา เล็งเดินสายตจว.

คณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล  คลอดทีม  สานต่อ 5  เรื่อง - พิธา เล็งเดินสายตจว.

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล นำแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนัดแรก โดยเป็นวาระประชุมติดตามผลการทำงานของ 7 คณะทำงาน และเห็นชอบการตั้งคณะทำงานเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมในอีก 5 ประเด็น

.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด