ข่าว

ร้องถอดถอนรัฐบาลประยุทธ์ คลอด พรก.'อุ้มหาย' ขัด'รัฐธรรมนูญ'

เปิดขั้นตอนยื่นคำร้องถอดถอนรัฐบาลประยุทธ์ กรณี ออก พรก.'อุ้มหาย' ขัด'รัฐธรรมนูญ' ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต หากศาลชี้ว่าผิดจริง

คณะกรรมการญาติพฤษภา 35 และสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ยื่นฟ้องรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจในการประวิงเวลาการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทรมาน/อุ้มหาย ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบการการทุจริต หรือ ปปช.

 

กล่าวหาว่ารัฐบาลจงใจที่จะฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหลายมาตรา โดยเฉพาะ ม.53 จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำได้

การกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยไม่มีอำนาจที่จะทำได้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชาติบ้านเมือง ระบบนิติรัฐ นิติธรรม  พรก.ที่มีเนื้อหาเลื่อนใช้กฎหมายอุ้มหาย ของรัฐบาลประยุทธ์ มีขั้นตอนการฟ้องร้องอย่างไร ความผิดและต้องรับโทษอย่างไรบ้าง หากศาลมีคำพิพากถึงที่สุด

 

ข้อกล่าวหาและความผิดรัฐบาลประยุทธ์ กรณี พรก.อุ้มหาย ประกอบไปด้วย

  1. ฝ่าฝืน รธน. ม.172 (ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ออก พรก. ตามรัฐธรรมนูญ )
     
  2. ปปช.ต้องส่งศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองหาก ปปช. มีมติเกินกึ่งหนึ่ง เห็นว่าคำร้องมีมูล ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235
     
  3. ผู้ถูกร้องต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิการเลือกตั้งไม่เกิน 10 ปี  หากศาลตัดสินว่ามีความผิด
     
  4. ไม่มีสิทธ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ หากถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ข่าวยอดนิยม