ข่าว

'พีมูฟ' ทุบโต๊ะ พรรคเสียงข้างมากเป็นรัฐบาล สอนนักการเมืองรู้จักฉันทามติ

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ  "พีมูฟ"  ร่วมขบวนเรียกร้องให้ทุกฝ่าย เคารพต่อพรรคเสียงข้างมากที่จะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล ย้ำ 312 เสียง คือมิติใหม่ในการสร้างมาตรฐานทางการเมือง สะท้อนเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ความเป็นประชาธิปไตย


ที่พรรคก้าวไกล กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ  "พีมูฟ"  นำโดยนายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารพีมูฟ และนายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) นำคณะเข้ายื่นหนังสือกับพรรคก้าวไกล เพื่อสนับสนุนให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล ได้เป็นนายกรัฐมนตรี และสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล ก้าวไกล-เพื่อไทย  โดยมีนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค , นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ  , นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ,  น.ส. รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส.ของพรรคก้าวไกล มารับหนังสือ

 

 


นายจำนงค์ ระบุว่า ที่ผ่านมากลุ่มได้นำเสนอนโนบายหลายประเด็นให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ หลังผ่านการเลือกตั้งก็มาติดตามนโยบาย และในฐานะที่ก้าวไกลได้อันดับ 1 เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จึงอยากเห็นโยบายของ "พีมูฟ" ว่าถูกบรรจุเข้าไปในนโยบายของพรรคก้าวไกลขนาดไหน และเป็นจริงได้ขนาดไหน    ยืนยันว่าพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ จะต้องตั้งรัฐบาลเท่านั้น  เพื่อให้ปัญหาของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข

 

 

กลุ่มพีมูฟ ยังได้ทำแถลงการณ์ ระบุว่า  พีมูฟ ขอสนับสนุนการจัดทำบันทึกข้อตกลง ของ 8 พรรค ที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมาก 312 เสียง อันถือเป็นมิติใหม่ในการสร้างมาตรฐานทางการเมืองที่สะท้อนเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ สู่ความเป็นประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งมีทั้งวาระความหลากหลายทางเพศ /แก้ไขรัฐธรรมนูญ /การทลายการรวมศูนย์ผูกขาดทางเศรษฐกิจ /การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น/ การปฏิรูปที่ดิน  การปฏิรูปกองทัพ /การสร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า /การปรับปรุงค่าไฟฟ้าเพื่อลดค่าครองชีพ /การยกระดับสิทธิแรงงาน /การยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข /การปฏิรูประบบการศึกษา /รวมทั้งการจัดงบประมาณแบบฐานศูนย์ อันจะนำมาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม และความยุติธรรมทางสังคม เป็นต้น

.
วอนเคารพเสียงประชาชน เลี่ยงความขัดแย้ง

.

พีมูฟ ต้องการเห็น การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและสงบสุข นักการเมืองต้องเคารพฉันทามติของประชาชน สร้างการเมืองให้ถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  พีมูฟ ได้เคยเรียกร้องไปยัง สว. และพรรคการเมืองมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่สถานการณ์การเมืองยังอึมครึมจนประชาชนเกิดความสับสน และมีแนวโน้มอาจนำสู่ความขัดแย้ง รวมถึงปรากฎการณ์สุญญากาศทางการเมือง ที่ส่งผลให้กลไกอำนาจรัฐชะลอ และเพิกเฉยต่อกระบวนแก้ไขปัญหาของประชาชน
   

 

 

 

ดังนั้นจึงขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์ดังกล่าว 3 ข้อ

.
 1.เรียกร้องต่อพรรคการเมืองทั้งหมด ให้โหวตรับรองนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมกันสร้างหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร

.
 
2. ต่อกรณี คุณสมบัติของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เราขอเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และศาลรัฐธรรมนูญ ควรพิจารณาประเด็นปมถือหุ้น ด้วยการเคารพเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และแนวทางการวินิจฉัยที่มุ่งสร้างหลักการประชาธิปไตยของประชาชน

.
 
3. ต่อกรณีการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ 8 เครือข่ายทุกภูมิภาค ต้องเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้าง อำนาจการบริหารรวมศูนย์ ดังนั้น ต้องมีการเร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหาและจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีที่มีความเข้าใจในปัญหา ไม่มีอคติต่อภาคประชาชน ดำรงตำแหน่งในกระทรวงต่างๆ ทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนเพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมือ อีกทั้ง พีมูฟ พร้อมมีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง    และหวังว่า พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงว่าที่ ส.ส.ทุกคน จะร่วมกันสร้างการเมืองที่ถูกต้อง  "เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชน ของประชาชน และเพื่อประชาชน"

 

.

"ก้าวไกล" ให้คำมั่นเดินหน้าตั้งรัฐบาล

.


นายชัยธวัช  ตุลาธน  เลขาธิการพรรคก้าวไกล กล่าวว่า   ในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกล ขอขอบคุณพีมูฟ และก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลได้รับข้อเสนอในเชิงนโยบายของพีมูฟ เข้ามาเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลด้วย โดยมีการสะท้อนผ่านเอ็มโอยู พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล รวมถึงหลายส่วนเป็นส่วนหนึ่งในกว่า 300 นโยบายด้วย  ขอบคุณพีมูฟที่มาติดตามการบ้านที่ให้ไว้ก่อนเลือกตั้งด้วย

 

 


ความคิดเห็นของพีมูฟ ที่มายื่นหนังสือวันนี้ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนหลังการเลือกตั้ง ที่อยากเห็นความชัดเจนทางการเมือง เมื่อประชาชนแสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว ก็ไม่อยากให้มีปัญหา เพราะกระบวนการเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่หาข้อยุติในความเห็นต่างอย่างสันติวิธีและประชาชนจำนวนมาก ก็รอคอยรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลชุดเดิม โดยเฉพาะหลังรัฐประหารเป็นต้นมา และการแก้ไขปัญหาให้คนยากคนจน ทั้งนี้พรรคก้าวไกลจะพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างความมั่นคง สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 

 

 จากนั้นกลุ่มพีมูฟ ได้มอบเสื้อที่สกรีนข้อความว่า "รัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน"  ให้กับนายชัยธวัช ได้สวมใส่
 

\'พีมูฟ\' ทุบโต๊ะ พรรคเสียงข้างมากเป็นรัฐบาล สอนนักการเมืองรู้จักฉันทามติ

กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ  "พีมูฟ"  นำโดย จำนงค์ หนูพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารพีมูฟ และนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) นำคณะเข้ายื่นหนังสือกับพรรคก้าวไกล  สนับสนุน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

.

ข่าว - ภาพ  : ทีมข่าว  NATIONTV 

 

 

ข่าวยอดนิยม