ข่าว

'สวนดุสิตโพล' กังวล 'จัดตั้งรัฐบาล' ไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของประชาชน

ชาวบ้านกังวล ที่ประชุมสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 'จัดตั้งรัฐบาล' ไม่ตรงตามเจตนารมย์ ผลสำรวจจาก 'สวนดุสิตโพล' ล่าสุด

ผลการสำรวจสวนดุสิตโพลสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาทำให้คนไทยติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง รวมไปถึงกังวลกับการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ

 

เพราะกลไกของการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นมีเงื่อนไขของการโหวตจาก สว. ร่วมด้วย กอปรกับภาพความขัดแย้งของพรรคฝั่งประชาธิปไตยที่มีข่าวให้เห็นรายวัน จึงทำให้ประชาชนยังไม่แน่ใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความราบรื่น

เมื่อสอบถามว่าประชาชนมีความกังวลกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือไม่ พบว่า กังวล ร้อยละ 67.83 เนื่องจากกลัวว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่เป็นไปตามเจตพารมณ์ของประชาชน

 


จากการเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 72.63 /ประชาชนรู้สึก เครียดกับเรื่องปากท้อง/ค่าใช้จ่ายมากที่สุด ร้อยละ 52.14 ประชาชนเครียดกับการจัดตั้งรัฐบาล ร้อยละ 51.90

พรรคที่ได้เสียงข้างมากอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาลมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน มีการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป และกังวลการโหวตของ สส. และ สว. ส่วนความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นไปด้วยความราบรื่น พบว่า ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 58.33 และเชื่อมั่น ร้อยละ 41.67

 

กราฟฟิคประกอบจากสวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ทางออนไลน์ กรณี คนไทยกับการจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566

ข่าวที่น่าสนใจ