ข่าว

สส. 'ก้าวไกล' หายไป 1 เก้าอี้ ที่ 'ปราจีนบุรี' เขต 3

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต. ประกาศผลการนับคะแนน อย่างเป็นทางการ 'ก้าวไกล' พลิกแพ้ที่ 'ปราจีนบุรี' เขต 3 สส.แบบแบ่งเขต ลดลง 1 เก้าอี้ ยอดรวมทั้งสองระบบ เหลือ 151 ที่นัง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต.ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ครบทั้ง 400 เขตแล้ว ประกาศผลการคะแนนอย่างเป็นทางการ หลังการรายงานผลการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT REPORT แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่งและพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น

เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรียังไม่สมบูรณ์ โดยจากรายงานประกาศกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง( สส. 6/1 ) นั้นพบว่านายสฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวนสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลคือ112 ที่นั่ง  และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง  ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต.

 

ภาพประกอบจาก กกต.

 

โดยพบว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71  โดยการเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19  ซึ่งผลการนับคะแนนพรรคเพื่อไทย ได้ สส. 112 คน 

 

พรรคก้าวไกล ได้ สส. 112 คน พรรคภูมิใจไทยได้ สส. 68 คน  พรรคพลังประชารัฐ ได้ สส. 39 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส.ส. 23 คน  พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส.ส. 22 คน พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ สส. 9 คน  พรรคประชาชาติ ได้ สส. 7 คน พรรคไทยสร้างไทย ได้ สส. 5 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ สฃ.ส. 2 คน และพรรคชาติพัฒนากล้า ได้ สส. 1 คน

 

ส่วนการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีบัตรดี  37,522,746 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 94.96  บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22  โดยผลการคิดคำนวณ คะแนนค่าเฉลี่ยส.ส. 1คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง   ประกอบด้วย

1. พรรคก้าวไกลได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ สส. 39 คน

2. พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ สส. 29 คน

3. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ สส. 13 คน

4. พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ สส.3 คน

5. พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ สส. 3 คน

6. พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ส.ส. 2 คน

7. พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ สส. 1 คน

8. พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ สส. 1 คน

9. พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ สส. 1 คน

10. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ สส. 1 คน 

11. พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ สส. 1 คน พรรค

12. ชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ สส. 1 คน

13. พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ สส. 1 คน

14. พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนนได้ สส. 1 คน

15.  พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนนได้ สส. 1 คน 

16. พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนนได้ สส. 1 คน

17. พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ สส. 1 คน

 

ภาพประกอบจาก กกต.

เมื่อรวมจำนวน สส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้ว พรรคก้าวไกล ได้ส.ส.รวม 151 คน พรรคเพื่อไทย 141 คน พรรคภูมิใจไทย 71 คน พรรคพลังประชารัฐ 40 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน  พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน พรรคประชาชาติ 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 6 คน พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน   พรรคเพื่อไทรวมพลัง  2 คน  พรรคเสรีรวมไทย  พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรม พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้สส.พรรคละ 1 คน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ